כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

בזכות הפרשי הדולר וההכנסות :רווח של 54 מיליון שקל לרשת דן ברבעון השני

רבעון שני מצויין לרשת המלונות עם רווח של 54 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 37.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בחצי השנה הראשונה של 2017 דן סיימה עם רווח של כ-60 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל אשתקד

צילום: 123rf

רשת דן בראשות המנכ"ל רפי שדה רושמת רבעון השני מעולה עם רווח של 54 מיליון שקל, זאת לעומת רווח של 37.4 מיליון שקל אשתקד.

ההכנסות צמחו בכ-5.6% והסתכמו בכ-337.4 מיליון שקל לעומת סך של 319.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. הרווח התפעולי צמח לסך של 57.4 מיליון שקל לעומת סך של 44.9 מיליון שקל.

לרשת המלונות נבעו הכנסות מהפרשי שער בגין יתרות צמודות דולר, בעיקר הלוואות לזמן קצר וארוך, בסך של כ-8.1 מיליון שקל, לעומת הוצאות מהפרשי שער בסך של כ-5.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הפרשי השער נבעו עקב תיסוף של השקל לעומת הדולר בשיעור של כ-3.7% ברבעון השני.

לרשת היו הכנסות מימון בסך של כחצי מיליון שקל לעומת הוצאות מימון בסך של כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל.

בחצי השנה הראשונה של 2017 דן סיימה עם רווח של כ-60 מיליון שקל לעומת כ-45 מיליון שקל אשתקד. גם ההכנסות רשמו עלייה של כ-2.8% לסך של כ-570 מיליון שקל לעומת כ-554 מיליון שקל אשתקד.

הרווח התפעולי צמח לסך כ-58 מיליון שקל לעומת כ-44.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

בתקופת הדו"ח היו לרשת הכנסות מימון בסך של כ-12 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון בסך של כ-6.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה, הפרש של כ-18 מיליון שקל.

במהלך תקופת הדו"ח נבעו לקבוצה עודפי מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-107 מיליון שקל ועודפים מפעילות מימון בסך של כ-26.5 מיליון שקל. עודפי המזומנים שימשו להשקעה בנכסים קבועים בסך של כ-101.5 מיליון שקל ולחלוקת דיבידנד בסך של כ-39 מיליוןשקל.

ההון של החברה נכון ליום 30.6.17 הסתכם בסך של כ-1.030.5 מיליארד שקל.