מפקד חיל האוויר לשעבר האלוף בודינגר, עתר לבג"ץ נגד סגירת שדה התעופה בהרצליה

בודניגר ועמותת משתמשי שדה התעופה עתרו כנגד שר התחבורה ורשות שדות התעופה, למתן צו ביניים שלא לסגור את שדה התעופה בהרצליה ב 15 לאפריל 2015

עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה, המייצגת מאות טייסים פרטיים ומסחריים, מדריכי טיסה, חניכים, מכונאים, בעלי חברות ועסקים הפועלים בשדה התעופה הרצליה ומפקד חיל האוויר לשעבר האלוף (במיל') הרצל בודינגר, עתרו לבג"ץ כנגד המועצה הארצית לתכנון ולבניה, כנגד שר התחבורה, מר ישראל כץ, וכנגד רשות שדות התעופה.

העתירה הוגשה לטענת העותרים עקב "הסכנה הקיומית המרחפת מעל לפעילות התעופה הכללית בישראל, בעקבות הכוונה לסגור את שדה התעופה בהרצליה ב-15 לאפריל 2015, מבלי שקיימת חלופה מתאימה לפעילות השדה, בניגוד לדו"ח הועדה הציבורית בראשות האלוף בודינגר משנת 2009 ובניגוד להחלטות ממשלת ישראל ".

במסגרת העתירה, מבקשים העותרים מבית המשפט, להוציא צו ביניים לרשות שדות התעופה להימנע מסגירה של שדה התעופה הרצליה ולעצור כל פעולה "שיש בה לשתק ו/או לפגוע בפעילות התעופתית הסדירה המתקיימת בו, עד להכרעה בעתירה". ממשיכים העותרים ואומרים כי : "בקשה זו נובעת מפאת דחיפות העניינים המפורטים בעתירה, ולנוכח הנזק הכבד והבלתי הפיך שייגרם למדינת ישראל ולציבור בכללותו ובראשם משתמשי שדה התעופה הרצליה, חברות התעופה האזרחיות הישראליות התלויות באופן מוחלט בהכשרת הטייסים בהרצליה, בעלי עסקים רבים שכל קניינם מושקע בשדה ומאות עובדים ומשפחותיהם ששדה התעופה בהרצליה הוא מקור פרנסתם".

העותרים מבקשים מבג"צ "להורות למועצה הארצית לתכנון ובנייה להתכנס בהתאם לסמכותה ובהתאם להחלטתה המפורשת משנת 2009 וכפי שהיה בדעתה לעשות (על פי סדר היום שפורסם לקראת דיון מס' 577 במועצה ב-2.12.2014), לשם קיום דיון וקבלת החלטה בדבר הארכת משך השימוש בשדה התעופה הרצליה מעבר למועד ל-15 באפריל 2015."

העותרים טוענים כי הצורך בדיון בהארכת השימוש בשדה התעופה נעוץ "במחדלים החמורים והמתמשכים של ממשלת ישראל וכל הרשויות האמונות על התעופה בישראל, שבעטיים לא קיימת כל חלופה אליה ניתן להעביר את הפעילות המתקיימת בשדה התעופה בהרצליה ונוכח זאת, סגירת שדה התעופה תוביל בהכרח לחיסול התעופה הכללית בישראל".
עוד מבקשים העותרים כי בג"צ יורה לרשות שדות התעופה להמשיך להפעיל את שדה התעופה הרצליה כפי שהיא מצווה לעשות על פי חוק רשות שדות התעופה התשל"ז-1977, ככל שהמועצה הארצית לתכנון ולבניה תחליט על הארכת משך הפעילות של השדה.
לדברי העותרים, עמדתם המקצועית של רשות שדות התעופה, רשות התעופה האזרחית ומשרד התחבורה הייתה ועודנה כי "אין להפסיק את הפעילות בשדה התעופה הרצליה בטרם קיומה של חלופה חוקית וראויה לפעילות התעופתית הקיימת בשדה. רשויות אלו מודות בפה מלא כי העברת חלק מפעילות שדה התעופה הרצליה באופן חפוז לשדות תעופה אחרים, תפגע בבטיחות הטיסה ועלולה לגרום לאסון תעופתי. עוד מודות אותן רשויות, שהמדינה אינה ערוכה לקלוט את כל המטוסים משדה התעופה הרצליה בשדות תעופה אחרים בהעדר חניות מספיקות, וכי לא קיים כל פתרון למכוני הבדק הקיימים בהרצליה, שבהעדרם יקורקעו כ-200 כלי טיס באופן מיידי".

עתירה זו מתווספת לעתירה שהגישה עמותת משתמשי שדה התעופה הרצליה, ביום 23.9.2014.