כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

התאחדות סוכני הנסיעות: לעדכן את חוק שירותי תיירות

הנהלת ההתאחדות מבקשת משר התיירות להסדיר את נושא מכירת שירותי תיירות תחת רישוי ופיקוח וכן לבטל את החובה החלה על סוכני הנסיעות להבטיח את כספי הלקוחות

חני סובולחני סובול, מנכ"לית התאחדות סוכני הנסיעות

 

 

הנהלת התאחדות סוכני הנסיעות  תקיים פגישה עם שר התיירות יריב לוין, כדי לדון בנושא של הסדרת מכירת שירותי תיירות בישראל. כיום כל אדם רשאי למכור שירותי תיירות, גם ללא רקע, הכשרה או כל התמחות בנושא. כל מיני חאפרים מנצלים את הפרצה בחוק, 'עוקצים' נוסעים תמימים ונעלמים, וכמובן פוגעים בתדמית של סוכני הנסיעות.

כדי לנסות להסדיר את נושא מכירת שירותי תיירות תחת רישוי ופיקוח, ראשי התאחדות סוכני הנסיעות אמורים להיפגש בתקופה הקרובה עם שר התיירות, יריב לוין.

בהתאחדות מבקשים שהשר לוין יפעל להסדרת הנושא באמצעות הצעת חוק שירותי תיירות, התשעז-2017, החוק העיקרי על פיו פועל משרד התיירות מאז 1976. במהלך השנים מאז חקיקתו של החוק לפני כ-40 שנה הוא תוקן בחלקו, אך נוצר הצורך להתאימו למציאות העכשווית.

אגב, בחוק המוצע תבוטל החובה החלה על סוכני נסיעות להבטיח את כספי הלקוחות, שכן ניסיון רב השנים שהצטבר במשרד התיירות מאז תיקון החוק בשנת 2002, העלה כי כשל השוק, אותו נועד התיקון להסדיר, אינו קיים, ולפיכך, המטרה שלשמה נערך התיקון אינה קיימת עוד. ההסבר של משרד התיירות, כי למרות המשברים הכלכליים הרבים שפקדו בשנים האחרונות את מדינת ישראל, החל משנת 2000 היה מספר מצומצם ביותר של משרדי נסיעות שפשטו את הרגל, שהאחרון בהם היה בשנת 2003-2004. כמו כן, בוצעו תיקונים בחוק הגנת הצרכן, המגנים על רוכש שירותי נסיעות ומאפשרים לו לבטל עסקאות מכר מרחוק.

אלא שרק לאחרונה חברת הצ'רטרים, 'חופש ותעופה', פשטה רגל, מה שאולי יאלץ את משרד התיירות להכניס עוד תיקון לחוק.