NY
LONDON
BEIJING
14/12/08 12:36 | ירון אלישע

בכנס השנתי של חברת פלאנטו מתכוננים ליום שאחרי

הכנס עסק השנה בהיערכות משרדי הנסיעות לקראת השינוי הצפוי בשוק בעקבות כוונת חברות התעופה לבטל את עמלות סוכני הנסיעות והמיתון הכלכלי במשק. מהדו"חות השנתיים של החברה עולה כי פלאנטו סיכמה שנה מוצלחת ביותר, ובכוונתה לשלם עמלות יתר למשרדים בסכום של כ- 2.6 מיליון דולר עבור שנת 2008. לכתבה המלאה
14/12/08 10:09 | גידי ליפקין

התאחדות הסטודנטים החליטה להשתלט על איסתא

בישיבת ההתאחדות הוחלט לדחות את מכירת חלקה בחברה ב-47 מיליון שקל ולערוך תמכור מחדש בין הקבוצות המתמודדות. במקביל החליטו הסטודנטים לבצר את מעמדם בשליטה בחברה. יו"ר ההתאחדות: "לקבוצת אחישי גל אין זכות השוואה". לכתבה המלאה
11/12/08 10:04 | גידי ליפקין

התאחדות הסטודנטים תדון היום במכירת איסתא

ההתאחדות החליטה שבכל מקרה החברה לא תמכר ב-47 מיליון שקלים. יכול להיות שיוחלט לקיים תהליך של התמכרות עם מגישי ההצעות. לכתבה המלאה
10/12/08 13:56 | גידי ליפקין

אשת טורס זכתה במכרז המשטרה לאספקת שירות נופש בארץ

בנוסף למכרז זה, בהיקף של 240 מיליון ₪ לארבע שנים, זכתה באחרונה אשת טורס גם במכרז אגף השיקום של משרד הביטחון ובמכרז של מנהל הרכש הממשלתי של משרד האוצר כאחת מ- 4 הספקים המורשים לארגון פעילויות נופש ורווחה למשרדי הממשלה ויחידות הסמך. לכתבה המלאה
09/12/08 13:50 | גידי ליפקין

התאחדות הסטודנטים: איסתא לא תמכר במחיר של 47 מיליון שקל

יו"ר התאחדות הסטודנטים, בועז טופורובסקי, מגיב להצעת הרכש שערכה אגודת הסטודנטים למכירת 43.5% ממניות איסתא. קבוצת יוסי שפרלינג-מאיר ושאול לוי הגישה את ההצעה הגבוהה במחיר של 47 מיליון שקלים, שמבחינת הסטודנטים לא מקובלת. לכתבה המלאה
09/12/08 12:15 | גידי ליפקין

השטיח המעופף הקימה מחלקה לשיווק טיולים לציבור הדתי

בראש המחלקה יעמוד איש התיירות הוותיק, אמנון טולדנו. בשטיח ערכו טיולים ניסיוניים לפני שהכריזו רשמית על הקמת המחלקה. לכתבה המלאה
09/12/08 11:32 | גידי ליפקין

סיוע בגובה 111 מיליון שקלים לפרויקטים תיירותיים

ועדת ההשקעות של משרד התיירות אישרה מענק ל-10 פרויקטים תיירותיים באזורי צפון הארץ והנגב. לכתבה המלאה
03/12/08 13:22 | עדי אזולאי

מעלית הזמן מציגה את ירושלים באיטליה

מעלית הזמן ירושלים, בשיתוף פעולה עם משרד התיירות ורשות התיירות של עיריית ירושלים, תציג את ההיסטוריה של ירושלים במהלך ירידי התיירות, JOSP FESTIVAL, ברומא ו- BIT במילאנו, בינואר-פברואר 2009. לכתבה המלאה