NY
LONDON
BEIJING
01/06/08 14:12 | גידי ליפקין

הגישור בין חברות התעופה לסוכנים יצא הבוקר לדרך

נציגי חברות התעופה לופטהנזה, סוויס ובריטיש אירווייס ונציגי התאחדות סוכני הנסיעות הגיעו הבוקר למשרדה של המגשרת, עו"ד מיכל הלפרין, לישיבת גישור ראשונה בתביעת הסוכנים נגד חברות התעופה לכתבה המלאה
26/05/08 12:12 | גידי ליפקין

משרדים חדשים הצטרפו לסוכני הנסיעות

ועד ההתאחדות החליט לקבל שורה של משרדים כחברים חדשים מן המניין לרגל סיום שנת מועמדותם בעקבות המלצתה של הוועדה לקבלת חברים בהתאחדות סוכני הנסיעות לכתבה המלאה
30/04/08 17:21 | דוד אדלר

העימות בין בריטיש איירווייס לסוכני הנסיעות לוהט

יעל קטן לסוכנים: ``אם השינויים לא יהיו מקובלים עליכם, לא נוכל להמשיך את היחסים בינינו, ויש לראות במכתבנו זה הודעה על סיום המנוי שלכם``. יוסי פתאל ליעל קטן: ``הודעה על שינוי כה מהותי בהסכם המסחרי הנהוג ביניכם לבין סוכני הנסיעות ראוי היה שתיכתב בנימוס לכתבה המלאה