כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

איסתא השלימה עסקת מכירת מלון סבוי בדיסלדורף

השלמת עסקת המכירה תמורת 16.8 מיליון יורו תאפשר לחברה לרשום בדוחות הרבעון השני רווח לפני מס מעליית ערך חב' סבוי בסך 7.1 מיליון שקל. מכירת המלון נובעת, כאמור, מההחלטה להתמקד בליבת העסקים ולממש נכסים שהשבחתם הסתיימה ואינם נמצאים ביעדים מרכזיים של פעילות התיירות

אחישי גל, מנכ"ל איסתאאחישי גל, מנכ"ל איסתא

חברת 'איסתא ליינס' השלימה בסוף השבוע את עסקת מכירת מלון סבוי בדיסלדורף, גרמניה. זאת בהמשך להודעת החברה מה-16/7 על מכירת המלון, תמורת 16.8 מיליון יורו.

סך של כ- 3.6 מיליון אירו, מתוך סכום התמורה, ישמש לפירעון הלוואות בנקאיות שנלקחו מבנק מקומי וכ- 7.9 מיליון אירו ישמשו לפירעון הלוואות בעלים, אשר הועמדו לחברה על ידי איסתא, וזאת באמצעות תשלומים שיבוצעו במישרין על ידי הרוכש לבנק ולאיסתא, בהתאמה.

בעקבות המכירה, יירשם רווח של 7.1 מיליון שקל בתוצאות הרבעון השני של 2017. עם השלמת העסקה, הצפויה ברבעון השלישי או הרביעי של שנת 2017, צפוי הרווח האמור לקטון להערכת החברה בסך של כ- 2 מיליון שקל (ולא 3.7 מיליון שקל כפי שהוערך בתחילה), כתוצאה מזקיפה לרווח והפסד של קרן הון מהפרשי תרגום ובסך נוסף של כ- 700 אלפי שקל בגין הוצאות העסקה.

לדברי החברה ההחלטה למכור את המלון הינה על רקע התמקדות בליבת העסקים לסינרגיה בין הפעילות המלונאית לתיירות ומימוש נכסים שהשבחתם הסתיימה ואינם נמצאים ביעדים מרכזיים של פעילות התיירות.

מימוש אסטרטגיה זו בא לידי ביטוי, כשלפני מספר חודשים רכשו במשותף, איסתא ופתאל, בחלקים שווים, שלושה מלונות, המונים כ-800 חדרים בסך הכל, על קו חוף הים של עיר הנופש הקפריסאית פאפוס, בהיקף כולל הנאמד בכ-80 מיליון יורו.
במסגרת זו בוחנת החברה רכישת בתי מלון ביעדים מרכזיים של פעילות התיירות של החברה.