כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

אל על: נחתם הסכם לקבלת שירותים לוגיסטיים למטוסי הדרימליינר

החברה חתמה על הסכם תמיכה עבור 16 מטוסי הבואינג 787 החדשים עם חברה זרה ל-15 שנים. הסכום שישולם צפוי להסתכם בכ-125 מיליון דולר לכל התקופה. התמורה שתשלם אל על תמורת השירותים מבוססת בעיקרה על שעות טיסה שיבוצעו בפועל

אל על מדווחת כי חתמה על הסכם עם חברה בינלאומית זרה, לקבלת שירותי תמיכה לוגיסטית ל- 16 מטוסי הבואינג 787 (דרימליינר) אותם רכשה וחכרה.

במסגרת ההסכם, שנחתם אתמול (שני), תעניק החברה הזרה לאל על שירותי העמדת מלאי רכיבים בארץ, אספקת מלאי ממרכזים לוגיסטיים של החברה הזרה בארץ ובחו"ל וכן שירותי תיקון ושיפוץ לרכיבים. לחברה קיימת אפשרות להוציא מתכולת הסכם השירותים מספר מטוסים שנרכשו על ידי החברה בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם השירותים.

תקופת ההתקשרות על פי ההסכם תעמוד על כ- 15 שנים החל ממועד החתימה, כאשר לאל על הזכות לבצע סיום מוקדם של תקופת ההתקשרות, החל מהשנה החמישית, על פי התנאים שסוכמו בהסכם השירותים, והתמורה שתשלם אל על תמורת השירותים מבוססת בעיקרה על שעות טיסה, שיבוצעו בפועל ובאל על מעריכים כי עשויה להסתכם בסך כולל של כ- 125 מיליון דולר לכל תקופת ההתקשרות.