כל מה שקורה בתיירות ובתעופה

נדחתה בקשת הדקה ה-90 לצו מניעה נגד מכרז נופש המשטרה

בנוסף לכך בית המשפט חייב את החברה לשאת בהוצאות המשפטיות וציין כי לא הביאה ראיות המוכיחות את טענותיה. "הצעותיה והצהרותיה של ארקיע לא כללו מצגים אודות תנאי ההתקשרות שבינה לבין בתי המלון, והיא אף לא נדרשה לעשות כן על פי תנאי המכרז"

פנה בלטמן קדראי, שופטת בית המשפט המחוזי מרכז-לוד דחתה היום (רביעי) את בקשת חברת הדקה ה-90 לצו מניעה נגד החלטת משטרת ישראל באשר לתוצאות מכרז נופש השוטרים.

כזכור, הדקה ה-90 עתרה נגד המשטרה ונגד הזכייה של חברת ארקיע וטענה כי האחרונה מסרה נתונים לא נכונים במכרז. בית המשפט קבע כי הדקה ה-90 לא הצליחה להוכיח את הטענות הקשות שהעלתה נגד ארקיע.

השופטת בלטמן קדראי קבעה בהחלטתה כי :"על המבקש צו מניעה וצו ביניים בהליך מנהלי בכלל זה, להוכיח ראיות לכאורה לביסוס צדקת העתירה וכן כי מאזן הנוחות, של השוואת הנזק ככל שתיעתר הבקשה לעומת הנזק ככל שתדחה, נוטה לטובתו. מצאתי כי המבקשת לא עמדה בנטל להוכיח מטלות אלה".

עוד מבקרת השופטת את הדקה ה-90 כי: "עילת הבקשה נטענה באופן לא בהיר דיו. המבקשת מייחסת התנהלות שקרית וזכייה במכרז על פי הצהרות שקר. ניתן היה להבין מהעתירה כי הינה מייחסת לארקיע הצהרה כאילו מחירים שהציגה ארקיע בהצהרתה הם מחירים אשר הסדירה מול בתי המלון, והכל שעה שארקיע לא ניהלה מו"מ עם אותם בתי מלון. אולם טענה זו אין בה דבר, באשר אינה מתחשבת בשינויים בתנאי המכרז ובנוסח התצהיר. הצעותיה והצהרותיה של ארקיע לא כללו מצגים אודות תנאי ההתקשרות שבינה לבין בתי המלון, והיא אף לא נדרשה לעשות כן על פי תנאי המכרז. בנסיבות אלה, עילת העתירה לפיה כללה ארקיע בתצהירה הצהרת שווא לגבי מחירים לא נכונה אינה עומדת. על כן גם ראיות לכאוריות של התכתבות בין מנהל המבקשת לפקידים בבתי המלון אשר הכחישו מסירת מחירים לארקיע אינה תומכת בטיעוני העתירה לעניין זה".

בנוסף לכך בית המשפט חייב את הדקה ה-90 לשאת בהוצאות המשפטיות של המשטרה וארקיע בסך של 7,000 שקל לכל אחת מהחברות.