Makam-Teaser

אושר תקציב משרד התיירות לשנה הקרובה: 1.2 מיליארד שקל

הממשלה אישרה הלילה את תקציב משרד התיירות הכולל תוספת של 120 מיליון שקל לתקציב שיווק ישראל, בנוסף ניתנה תוספת תקציב של 125 מיליון שקל להשקעה בתשתיות תיירות. מה עוד בתקציב החדש?

שר התיירות, יריב לוין

תקציב משרד התיירות יעמוד על 1.2 מיליארד ש״ח. הממשלה אישרה הלילה תוספת של 120 מיליון ש״ח לתקציב שיווק ישראל כך שסך תקציב השיווק יעמוד בכל שנה על מעל חצי מיליארד ש״ח. כמו כן, ניתנה תוספת של 125 מיליון ש״ח להשקעה בתשתיות תיירות אשר יכללו, בין היתר, את תקציב הקמת הרכבל בירושלים. בנוסף, אושרה תוספת תקציב של 125 מליון ש״ח לתכנית משרד התיירות להגדלת היצע חדרי המלון.
עוד סוכם כי לא ייפגעו הטבות המע״מ לתיירים.

שר התיירות, יריב לוין ברך על החלטת הממשלה ואמר: ״המהפכה בתיירות תרמה ב-2017 תרומה עצומה למשק. לראשונה ההכנסות מתיירות נכנסת חצו את רף 20 מיליארד השקלים תוך שנוצרו כ-25 אלף מקומות עבודה חדשים. על כל שקל שהאוצר משקיע במשרד התיירות הוא מקבל בחזרה כמעט 20. אני משוכנע שבעזרת הגידול בתקציב והמשך המדיניות והמאמץ שאנו משקיעים במשרד התיירות, נראה תוצאות ושיאים חדשים גם בשנה הבאה.״