אל על: נסגרה החקירה נגד מנהלי סאן דור בפרשת המשלחות לפולין

חברת התעופה דיווחה היום (ג') לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי רשות ההגבלים העסקיים הודיעה לכל המנהלים בחברת הבת, סאן דור, שנחקרו בפרשת קרטל המשלחות לפולין כי תיק החקירה נגדם נסגר

צילום: סיון פרג'

כשנה וחצי אחרי שהרשות להגבלים עסקיים ויחידה להב 433 במשטרה הודיעו כי התגבשה תשתית ראייתית נגד המעורבים בפרשת קרטל המשלחות לפולין וכי תיק החקירה יועבר לפרקליטות המדינה, חברת התעופה אל על מדווחת היום (ג') לבורסה לניירות ערך בתל אביב כי הרשות להגבלים עסקיים הודיעה למנהלי חברת הבת סאן דור, כי תיק החקירה נגדם נסגר.

וזו לשון הודעת אל על לבורסה:

"בהמשך לדיווחי החברה בדיווח מיידי מיום 16 בפברואר 2016 (מספר אסמכתא: 2016-01-029020) ובסעיף 9.7.1(א) (תיאור תמציתי של עסקי החברות הבנות העיקריות – סאן דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ) בפרק "תיאור עסקי התאגיד" לדוח התקופתי של החברה לשנת 2017 אשר פורסם ביום 21 במרץ 2018 (מספר אסמכתא: 2018-01-027250), בדבר חקירת רשות ההגבלים העסקיים ("הרשות") משנת 2016 בנושא משלחות לפולין, מתכבדת החברה לעדכן כי היום, 24 בדצמבר 2018, הודיעה הרשות לכל המנהלים מסאן דור שהתלוו לחקירה בדבר סגירת תיק החקירה נגדם".

 

נושאים שמוזכרים בידיעה