אל על: "לחברה תלות מהותית בחברת אמדאוס"

לחברת התעופה הסכם עם אמדאוס עד שנת 2020, והצדדים הסכימו על הארכתו לתקופה של עוד 3 שנים עם אופציה לשנתיים נוספות והארכה נוספת עד לשנת 2027

צילום: Shutterstock

 

אל על וחברת אמדאוס סיכמו על הארכת ההסכם בין החברות עד לסוף שנת 2025 עם אפשרות להארכה נוספת באותם תנאים עד סוף שנת 2027.

לאל על אפשרות לסיים את ההסכם עם אמדאוס בסוף שנת 2023.

תוקף ההסכם עם אמדאוס הוא עד שנת 2020, כאשר הצדדים הסכימו על הארכתו לתקופה של 3 שנים, ולאחר מכן לשנתיים נוספות, ולאחר מכן כאמור לעוד שנתיים.

המערכת הממוחשבת של אל על לביצוע הזמנות, ניהול הטיסה והבידוק הינה מערכת של חברת "אמדאוס". מערכת זו מציגה את לח הזמנים המעודכן של טיסות החברה ומאפשרת למוקדי השירות והמכר שלה ביצוע הזמנות וכרטוס של טיסות החברה.  

המערכת מאפשרת פיקוח על ניהול הטיפול בלקוח וכן ניצול של יכולות ההעמסה על מטוסי החברה על ידי חישוב משקל ואיזון באמצעות ריכוז וחישוב הנתונים.

נקודה מעניינת לגבי ההסכם עם אמדאוס, היא כי באל על מציינים בדו"ח השנתי של החברה לשנת 2018 כי: "יצוין כי קיימת לחברה תלות מהותית בחברת אמדאוס, הן בנוגע לביצוע הזמנות והן בנוגע לניהול מלאי המושבים בטיסותיה".

עוד מציינים באל על לגבי ההסכם ם אמדאוס כי: "הפסקת פעילות חד צדדית של אמדאוס תוך הפרת ההסכם תגרום לקשיי תפעול זמניים".

 

נושאים שמוזכרים בידיעה