בזכות הנדל"ן רווח של 72 מיליון שקל לאיסתא

השקעות הנדל"ן הביאו לגידול ברווח, אך הרווח ברבעון בשלישי ירד לסך של כ-27 מיליון שקל בגלל ירידה ברווחיות מתיירות. לעומת 42.5 מיליון שקל אשתקד

צילום: 123rf

איסתא בראשות הבעלים העיקרי והמנכ"ל אחישי גל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 עם רווח של כ-72 מיליון שקל לעומת סך של כ-53 מיליון שקל אשתקד.

ההכנסות צמחו לסך כ-403 מיליון שקל לעומת כ-392 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018.

ההכנסות מעמלות ירדו לסך של כ-114 מיליון שקל לעומת כ-121 מיליון שקל אשתקד.

הרווח הגולמי ירד לסך של כ-166 מיליון שקל לעומת כ-172 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

שוב הסיפור באיסתא זה הנדל"ן.

בתשעת החודשים הראשונים של 2019 רשמה החברה רווח של כ-27 מיליון שקל מנדל"ן להשקעה בחו"ל, לעומת 12.5 מיליון שקל אשתקד, מנדל"ן להשקעה בארץ רווח של כ-25 מיליון שקל לעומת כ-12.5 מיליון שקל ב-2018. כאשר מתיירות ופנאי רשמה איסתא רווח של כ-10.5 מיליון שקל לעומת כ-16 מיליון שקל אשתקד.

ירידה גדולה ברווח מאמקס סך של כ-73 אלף שקל לעומת כ-2 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2018.

ברבעון השלישי של 2019 רשמה איסתא ירידה ברווח לסך של כ-27 מיליון שקל לעומת סך של כ-42.5 מיליון שקל אשתקד .

ההכנסות נשמרו סך של כ-202 מיליון שקל.

אך ירידה ברווח הגולמי שעמד על כ-69 מיליון שקל לעומת כ-75 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2018, ירידה בהכנסות מימון בכ-3 מיליון שקל, ירידה בחלק החברה ברווח של השקעות לפי שיטת השווי המאזני בכ-7.5 מיליון שקל הביאה לירידה ברווח.

נושאים שמוזכרים בידיעה