בזכות עליית ערך נדל"ן: הרווח של פתאל אירופה צמח ל-19.3 מיליון אירו

זאת לעומת 10.2 מיליון אירו ברבעון המקביל ב-2108. העלייה בזכות כניסתו לתוקף של הסכם השכירות של מלון לאונרדו אמסטרדם. נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 יש לפתאל אירופה נכסים שוטפים בסך של כ-83.71 מיליון אירו

דוד פתאל. צילום: יח"צ

 

פתאל אירופה של דוד פתאל, סיימה את הרבעון הראשון של  2019 עם רווח של כ-19.32 מיליון אירו לעומת רווח של כ-10.23 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות ברבעון הראשון של השנה הסתכמו בכ-8.64 מיליון אירו לעומת סך של כ-8.52 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד. גם הרווח הגולמי נשאר כמעט ללא שינוי והסתכם בכ-8.33 מיליון אירו לעומת סך של כ-8.31 מיליון אירו אשתקד.

מה שעשה את ההבדל בשורה התחתונה היתה עליית ערך נדל"ן להשקעה לכ-17.17 מיליון אירו לעומת סך של כ-4.51 מיליון אירו בתקופה המקבילה ב-2018. עלייה זו גרמה גם לרווח התפעולי לצמוח לסך של כ-25.5 מיליון אירו לעומת כ-12.84 מיליון אירו ברבעון הראשון של 2018. הגידול נובע מהוצאות במסים נדחים בעיקר בגין עליית השווי של מלון לאונרדו רויאל אמסטרדם. בתחילת אפריל 2019 הושלמה בנייתו של המלון ונכנס לתוקפו הסכם השכירות של חברה הולנדית. החברה ההולנדית משלמת 5 מיליון אירו מדי שנה בתוספת לדמי שכירות משתנים מתוך ההכנסות העודפות של המלון מעל לרף ההכנסות שנקבע. זאת – לתקופה של 20 שנה בתוספת להארכה בחמש שנים נוספות.

נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 יש לפתאל אירופה נכסים שוטפים בסך של כ-83.71 מיליון אירו, נכסים לא שוטפים בסך של כ-800 מיליון אירו – לעומת כ-693 מיליון אירו אשתקד. הגידול נובע מרכישת מלון ברומא והשלמת הבנייה, כאמור, של המלון באמסטרדם. סך כל הנכסים מסתכמים בכ-883.5 מיליון אירו לעומת כ-728.6 מיליון אירו אשתקד.

סה"כ התחייבויות שוטפות של החברה מסתכמות בכ-70.8 מיליון אירו לעומת כ-53.8 מיליון אירו בתקופה המקבילה. ההתחייבויות לא שוטפות גדלו לסך של כ-462.6 מיליון אירו לעומת סך של כ-394 מיליון אירו. הגידול נובע בהרחבת אג"ח סידרה ג' בחודש מרץ 2019 בסך של כ-47 מיליון אירו.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה