בשל שערוך נדל'ן: ירידה ברווחי פתאל אירופה

רשת המלנוות של דוד פתאל רשמה רווח של 25.5 מיליון אירו במחצית הראשונה של השנה זאת לעומת סך של כ-33.4 מיליון אירו במחצית השנייה של 2018. ההכנסות גדלו בכ-12% לסך של כ-19 מיליון אירו

צילום: 123rf

 

פתאל אירופה סיימה את המחצית הראשונה של 2019 עם רווח של כ-25.5 מיליון אירו לעומת סך של כ-33.4 מיליון אירו במחצית השנייה של 2018. הקיטון נובע בגלל השפעה של שערוך מלון רויאל מינכן עקב מכירתו במהלך חודש יוני 2018.

הכנסות החברה במחצית הראשונה של 2019 עלו בכ-12% לסך של כ-19 מיליון אירו, בהשוואה לכ-17 מיליון אירו במחצית השנייה בשנת 2018.

הרווח הגולמי הסתכם בכ-18.374 מיליון אירו לעומת סך של 16.595 מיליון אירו במחצית הראשונה של 2018.

עליית ערך נדל"ן במחצית הראשונה של 2019 בסך של כ-17 מיליון אירו לעומת כ-24 מיליון אירו במחצית הראשונה של 2018.

ההכנסות ברבעון השני של 2019 עלו לסך של כ-10.330 מיליון אירו לעומת סך של כ-8.474 מיליון אירו בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הגולמי הסתכם בסך של כ-10 מיליון אירו לעומת סך של כ-8.283 מיליון אירו ברבעון השני של 2018. רווח הנקי הסתכם בסך של 6.986 מיליון אירו ברבעון השני של 2019.

ההבדל נובע עקב שערוך נדל"ן בכ-20 מיליון דולר ברבעון השני של 2018 עקב מכירת מלון רויאל מינכן, כאשר ברבעון השני של 2109 לא היה כל שערוך.

ההתחייבויות הלא שוטפות הסתכמו בכ-460 מיליון אירו לעומת כ-380 מיליון אירו במחצית הראשונה של 2018. 

נושאים שמוזכרים בידיעה