שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

דירקטוריון פתאל אירופה דחה הצעה לרכישת זכויות במלונות בלונדון. דוד פתאל יבצע את העסקה דרך חברת האם

הדחייה יחד עם וועדת הביקורת של החברה בעסקה בסך של כ- 45 מיליון ליש"ט', לאחר שנקבע כי העסקה ממונפת, עלולה להשפיע על יחסים פיננסים ותביא לקיטון בנזילות החברה. דוד פתאל כאמור יבצע את העסקה דרך מלונות פתאל
דוד פתאל
דוד פתאל. צילום: יח"צ

וועדת הביקורת ודירקטוריון פתאל אירופה דחה הצעה של היו"ר והבעלים, דוד פתאל לרכוש 50% מהזכויות ב-4 מלונות בלונדון המושכרים לחברת בת של פתאל תמורת כ-45 מיליון ליש"ט. בתמורה לרכישה פתאל הייתה צריכה לשלם דמי שכירות מופחתים.

למרות הדחייה הסופית, הבעלים דוד פתאל, בין במישרין ובין בעקיפין רשאי לקבל את ההצעה, והוא מתכון שהעסקה תבוצע על ידי מלונות פתאל שהינה חברת האם של פתאל אירופה, בין בעצמה ובין באמצעות חברה מוחזקת שאינה חברה מוחזקת של החברה.

דירקטוריון וועדת הביקורת של פתאל אירופה קבעו בין שאר בסיבות לדחייה, כי העסקה ממונפת יותר מעסקאות אחרות של החברה. פעילות החברה מבוססת באופן משמעותי על הלוואות ואשראי בנקאי שניטל לצורך מימון רכישת מלונות הקבוצה באירופה. אולם, על פי רוב בעסקאות שבהן התקשרה ומתקשרת החברה לרכישת מלונות באירופה, בין בעצמה ובין ביחד עם שותפים, שיעורי המינוף הינם שמרנים ובטווח שבין 60%-70% ואילו על פי ההצעה, שיעור המינוף הינו גבוה משמעותית כ-84%, וחורג ממדיניות החברה.

כן יובהר כי פירעון האשראי מבוסס על המשך תשלומי השכירות על ידי החברה הנכדה של מלונות פתאל השוכרת. אך לדעת הדירקטוריון " העסקה תביא לקיטון משמעותי בנזילות החברה . נכון למועד דוח זה לחברה מזומנים ושווי מזומנים בסך של כ-140 מיליון אירו. שימוש בחלק גדול כ-50 מיליון אירו מהמזומנים האמורים לצורך השקעה בעת הזו בעסקה אחת אשר לא צפויה להניב תזרים חיובי( לאחר שירות החוב) לחברה עד לתום שנת 2024, אלא באירוע מכירה, עלול פגוע שלא לצורך בצרכי המזומנים של החברה בשנים הקרובות בהיבט המימוני".

כמו כן מוסיפה וועדת הביקורת כי: "דמי השכירות בשלוש השנים הראשונות מופחתים ביחס לדמי השכירות ביתר תקופת השכירות – אין חולק כי הפחתת דמי השכירות בשלוש השנים הראשונות בסכום כולל של 52 מיליון ליש"ט הינה הטבה לשוכרת ואף לפתאל החזקות כערבה ומהווה סיבה ראויה ומוצדקת מבחינת פתאל החזקות כבעלת השליטה בשרשור סופי בשוכרת וכן כערבה להתקשר בהסדר האמור, אשר אם וככל שיאושר יגרום למלונות פתאל להחזיק בשני "כובעים" בו בעת – בעלים ושוכרת.

יחד עם זאת, ההפחתה האמורה אינה מהווה הצדקה מבחינת החברה עצמה להיענות להצעה, שכן משמעות ההפחתה הינה שהשקעתה של החברה ברכישת הזכויות במלונות לא צפויה כאמור להניב תזרים חיובי לאחר שירות החוב לחברה כבעלים עד לתום שנת 2024".

כמו כן חושבים בדירקטוריון שדחה את ההצעה כי: "העסקה עלולה להשפיע לשלילה על יחסים פיננסיים – במסגרת שטרי הנאמנות בגין אגרות החוב של החברה שבמחזור התחייבה החברה לעמוד ביחסים פיננסיים שונים ובכלל זה " יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל-NOI מתואם". בשטר הנאמנות בגין אגרות "חוב פיננסי נטו מתואם" כולל גם את חלק החברה בחוב החוב סדרה ד' של החברה. חוב פיננסי נטו מתואם בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ועל כן קבלת ההצעה נשוא דוח זה עלולה להגדיל את הסיכון של החברה שלא לעמוד ביחס הפיננסי האמור כ-600 מיליון אירו".

שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

השאירו תגובה לפוסט

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אשר מפר את תנאי השימוש לרבות דברי הסתה, דיבה וסגנון החורג מהטעם הטוב.

רוצים לדעת כל מה שחם בתיירות ותעופה?

הצטרפו לניוזלטר ותקבלו את החדשות והעדכונים של עולם התיירות והתעופה לתיבת המייל

התיירות חוזרת!

הרשמו למבזקי פספורטניוז וקבלו את העדכונים והחדשות הכי חמות של עולם התיירות והתעופה בארץ ובעולם.