ממן: לא אושרו תנאי העסקתו של המנכ"ל צפריר

הרשות לניירות ערך קבעה שהשתתפות אל על בהצבעה על התנאים של צפריר אינה חוקית, ולא התקבל הרוב הנדרש לאשר את התנאים של המנכ"ל החדש. כעת יצטרכו לזמן אסיפה נוספת

צילום: 123rf

דרמה בחברת ממן, לאחר שבעלי המניות לא אישרו למעשה את תנאי העסקתו של המנכ"ל הנכנס בעז צפריר.

צפריר נכנס כזכור לתפקידו כבר ב-1.5.18, והאסיפה הכללית אישרה את תנאי העסקתו ב- 16.5.18.

אתמול (ראשון), חברת אל על, בעלת מניות בסך של כ- 15%, הודיעה שהרשות לניירות ערך לא קיבלה את עמדתה לגבי כך שבאסיפת בעלי המניות של ממן היא הצביעה בעד אישור ההחלטה וסיווגה עצמה כמי שאינה בעלת עניין אישי באישורה. הרשות ביקשה מאל על להסביר את עמדתה בקשר להעדר עניינה האישי בהחלטה, וכאמור לא קבלה את עמדת אל על בנושא. לדעת הרשות יש בין אל על לממן קשרים עסקיים לפיה למען הזהירות יש לראות באל על כמי שהינה בעלת עניין אישי באישור ההחלטה.

לאחר הודעת אל על, היו צריכים בממן לעשות חישוב מחדש של קולות ההצבעה, (בלי קולות אל על, ג.ל.) ובהתחשב בהצבעות יתר בעלי המניות שהשתתפו באסיפה עלה כי לא התקבל הרוב הנדרש לאישור התנאים של צפריר.

כעת ממן תצטרך לזמן שוב אספת בעלי מניות כדי לאשר את תנאי העסקתו של צפריר.

על פי מה שסוכם כבר עם צפריר הוא אמור להרוויח כ- 86 אלף שקל ברוטו לחודש, ולמענק שנתי עד לסכום מקסימלי השווה ל- 3.4% מהרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות בחברה, וכן לרכב בעלות של כ- 300 אלף שקל, כאשר החברה תישא בכל הוצאות האחזקה והשימוש ותשלום מיסים אשר יחולו.

 

כתבות קודמות בנושא:

מנכ"ל ממן הנכנס יזכה למענק שנתי של 3.4% מהרווח הנקי

יש מחליף: בעז צפריר מונה למנכ"ל ממן

דרמה בממן: לינצ'בסקי הודיע על עזיבת החברה

הג'וב החדש של מנכ"ל ממן