Makam-Teaser

הבחירות לוועד ההתאחדות: 5 מסיימים את כהונתם

מי שמסיימים את כהונתם בוועד הם: יוסי סליקטר (ברון טורס), שי משלניק (שוש טורס), רונן קרסו (איסתא), אמנון מלכה (מונה טורס) ואייל אביגדור (אמסלם). מועמדות לוועד ניתן להגיש עד יום שלישי הקרוב. וגם על שיטת הבחירות וכמה הבטיחו השתתפותם באירוע?

צילום 123rf

במסגרת האסיפה הכללית של התאחדות סוכני הנסיעות שתתקיים בעוד שבועיים, ב-28 לחודש, בנוסף לבחירת יו"ר ההתאחדות, יתקיימו גם בחירות לוועד ההתאחדות.

קובי קרני, צפוי להיבחר לקדנציה נוספת כיו"ר ההתאחדות, ולא צפוי בשלב זה כי יהיה מועמד חדש שיודיע ברגע האחרון על התמודדות מול היו"ר המיתולוגי.

מועמדים המעוניינים להיבחר לוועד ההתאחדות צריכים להגיש עד היום, (שלישי) את מועמדותם, שבועיים לפני לאסיפה הכללית.

מי שמסיימים את כהונתם בוועד ההתאחדות הם: יוסי סליקטר מברון טורס, שי משלניק משוש טורס, רונן קרסו מאיסתא, אמנון מלכה ממונה, אייל אביגדור מאמסלם.

מתכונת הבחירות הנוכחית, תישאר עדיין בשיטה הישנה של מחוזות, זאת משום שרשם העמותות לא אישר את שינוי התקנון לבחור לוועד לפי גודל כל משרד נסיעות, מהלך שצפוי לקרות רק בחירות הבאות.

שבוע לפני מועד הבחירות ההתאחדות תפרסם את רשימת המועמדים הסופית לבחירות לוועד.

עד כה הבטיחו את השתתפותם 300 סוכני נסיעות ומנהלי חברות באירוע השנתי.