היסתור אלטיב תייצג את אמריקן אקספרס גם בחמש השנים הבאות

לאחר סיום ההסכם בין שני הצדדים שהיה לפרק זמן של 20 שנה, התקשרו חברת הבת של איסתא ו- Americn Express Global Travel מקבוצת אמריקן אקספרס בהסכם חדש שיתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת

הסכם ל-5 שנים נוספות לפחות-היסתור ואמריקן אקספרסצילום: shutterstock

 

היסתור אלטיב תמשיך לייצג בישראל את GBT מקבוצת אמריקן אקספרס גם בחמש השנים הבאות. 

חברת הבת של איסתא העוסקת בתיירות העסקית שמייצגת את אמריקן אקספרס בישראל משנת 1997. ההסכם הנוכחי בין הצדדים היה לתקופה של 20 שנה.

כעת, הצדדים התקשרו בהסכם חדש המקנה להיסתור רישיון לפעול כסוכנות נסיעות ללקוחות העסקיים בישראל, לרבות לקוחותיה העסקיים הבינלאומיים של אמריקן אקספרס הפועלים בישראל, תוך שימוש במותג הנ"ל, וזאת בתמורה לסכומים משתנים הנגזרים ממכירות מסוימות של היסתור וכן סכום קבוע.

ההסכם הינו לתקופה של חמש שנים, החל מיום 30.11.18, ויתחדש אוטומטית לתקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת, למעט אם מי מהצדדים הודיע למשנהו על אי חידושו לפחות 90 יום לפני תום כל תקופה.

אגב, פרט מעניין אם איסתא תחליט למכור את השליטה בהיסתור, ל-GBT הזכות, בתנאים מסוימים, להציע הצעה לרכישת היסתור, ובכל מקרה כל שינוי שליטה כאמור יהא כפוף להסכמתה של GBT, ככל שזו החליטה שלא לממש את זכותה הנ"ל או שהיסתור החליטה להתקדם עם הצעה חילופית, כאשר ל-GBT במקרה כזה הזכות לבטל את ההסכם לאלתר.

כזכור, איסתא הציגה בשבוע שעבר נתוני שיא בפעילותה ברבעון השלישי בו הרוויחה 42 מילון שקל, ושיפור בכל מגזרי פעילותה: הרווח התפעולי ברבעון השלישי הסתכם ב-23.3 מיליון שקל, עליה של 14%, בהשוואה ל-20.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

צילום: 123rf

נושאים שמוזכרים בידיעה