התאחדות המלונות תעזור למלונות להצטרף לדירוג בתי המלון

תפעיל חברה שתבדוק ותייעץ למלונות לגבי עמידתם בדרישות והסטנדרטים הנדרשים עוד לפני הצטרפותם לדירוג. על פי הערכות, לפחות כ-30 בתי מלון יצטרפו לדירוג בעקבות מהלך זה

דירוג בתי המלון המופעל ביוזמת משרד התיירות לא זוכה עד כה להצלחה גדולה. על פי הערכות, עד כה הצטרפו לדירוג כ-90 בתי מלון ועוד כ-10 נמצאים בהליך.

בהתאחדות המלונות שבעי רצון מהתמיכה לה הם זוכים ממשרד התיירות, גם בזכות הטיפול של המשרד בסוגיות שונות בענף, ולפספורטניוז נודע כי כעת החליטו בהנהלת ההתאחדות לנסות ולעזור לצרף מלונות נוספים לדירוג.

על מנת להקל על מלונות החוששים מכניסה לדירוג בשל האפשרות כי הם עשויים דווקא לרדת בדירוג, אם לא יעמדו בסטנדרטים החדשים לאחר הצטרפותם לדירוג החדש, החליטו בהתאחדות המלונות, להעמיד לרשות אותם מלונות, חברת ייעוץ מיוחדת שתערוך בדיקה מוקדמת במלונות עוד לפני התחלת הדירוג. החברה המייעצת תוכל להעריך בפני כל בית מלון המעוניין להצטרף, לגבי כשירותו לסטנדרטים והדרישות החדשות לדירוג, עוד לפני החלת מהלך שצפוי להפיג את החששות של אותם מלונות.

כזכור, בתחילת תהליך הדירוג לאחר שגם רשתות בתי המלון הגדולות לא ששו להצטרף אליו, משרד התיירות איים כי יעביר חוק בכנסת שיחייב את כל המלונות להצטרף לדירוג.

בהתאחדות המלונות צופים כעת, כי כ-30 בתי מלון יצטרפו לדירוג, בעקבות ההליך המיועד.