ועדת הכספים האריכה את התקנות המוזלות להנפקת דרכונים

הוועדה האריכה היום (ד') את התעריפים המוזלים בשנתיים נוספות. בנוסף אישרה הוועדה כי הציבור יוכל להנפיק דרכונים מוזלים בחורף עד לסוף חודש אפריל במקום עד אמצע מרץ כיום

צילום: Shutterstock

ועדת הכספים התכנסה היום (ד') כדי לדון בהארכת תקנות הדרכונים, אשר אושרו בוועדת הכספים ביוני 2017. לאחר סדרת דיונים ערים, במהלכם בניגוד לעמת רשות האוכלוסין והאוצר קבעו חברי הוועדה והעומד בראשה, ח"כ משה גפני תעריפים מוזלים משמעותית לעניין הנפקת ושינויים בדרכונים.

עדכון התעריפים החל בעקבות הכנסת הדרכונים הביומטריים לתוקף ע"י רשות האוכלוסין, לאחר שהחוק הביומטרי אושר ולאחר שהוחלט לאמץ את השיטה הביומטרית להנפקת תעודות, כולל תעודות זהות ודרכונים.

במהלך הדיון היום ביקשה רשות המיסים לקבוע את התקנות כהוראת קבע, אך חברי הוועדה ציינו כי לאור בעיות שונות בתחום הדרכונים הביומטריים הם מבקשים להאריך את ההוראה בשנתיים, במהלכן ניתן יהיה לבחון את המצב ולערוך שיפורים ככל שידרשו.

בנוסף אישרה הוועדה הקלה נוספת לציבור, כאשר נקבע כי ההוזלה הניתנת לציבור בגין הנפקת דרכונים באינטרנט בתקופת החורף תוארך בחודש וחצי, והיא תחול עד לסוף חודש אפריל, תחת אמצע חודש מרץ כיום.

עירית ויסבלום, רשות האוכלוסין וההגירה: "התאמנו בקיץ 2017 את תקנות הדרכונים לעידן הביומטרי, לדרישת הוועדה עשינו ויתורים גדולים וניכרים, זה אושר בהוראת שעה עד סוף 2018, וכעת אנחנו מבקשים להפוך את זה להוראה קבועה".

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "היו דיונים ערים בנושא הזה ופעלנו לטובת הציבור ככל שניתן, יחד עם זה יש הרבה בעיות, כולל תינוק שחייבתם בתשלום ועניינים אחרים, אנחנו מעדיפים שההוראה תוארך בשנתיים, והדברים יבחנו בהמשך, אולי תראו מקום לשינויים".

לאור הדברים אושרה הארכת התקנות בשנתיים וכן אושרה הארכת הנחת החורף.

עפ"י התעריפים שאישרה ועדת הכספים אשתקד והוארכו כאמור היום בתוספת הארכת תקופת החורף, תעריפי הוצאת דרכונים באינטרנט יהיו מוזלים ב- 40 ₪ בחודשי החוף (מאוקטובר ועד סוף אפריל עם התיקון החדש) וב- 10 ₪ בקיץ, בחודשים מאי עד אוקטובר, עת הלשכות של רשות האוכלוסין עמוסות מאוד.

אגרה רגילה שהיא אגרת הבסיס הופחתה ל- 265 ₪, ובאינטרנט: 195 ₪, בנוסף לאחר ההפחתה על התעריף באינטרנט, תעמוד האגרה על 155 ₪ בלבד בחודשי החורף ועל 185 ₪ בחודשי הקיץ. חידוש דרכון בלשכות של רשות האוכלוסין עולה 275 ₪ לעשר שנים. לגבי מי שלא ייתן טביעות אצבעות, התעריף לאחר חמש שנים יעמוד על 130 ₪ בלבד.

עוד נקבע בשנה שעברה בהחלטת ועדת הכספים ובניגוד לכוונת רשות האוכלוסין ומשרד האוצר, כי כל מי שיבקש לבצע שינויים בפרטיי הדרכון שלו, כגון שינוי שם, שם משפחה, מצב משפחתי וכד', לא יידרש לשלם ודרכונו עם הפרטים המעודכנים, יהיה בתוקף עד מועד פקיעת תוקפו מלפני הכנסת השינויים. עוד הוחלט שגובה האגרה על הוצאת דרכון בנתב"ג תופחת מ- 1,105 ₪ כיום ל- 815 ₪.

נושאים שמוזכרים בידיעה