טורקיש איירליינס מסכמת שנה: הטיסה 75.2 מיליון נוסעים ב-2018

במהלך החודשים ינואר - דצמבר עלה הביקוש ומספר הנוסעים הכולל של חברת התעופה ב- 10%, בהשוואה ל-2017 ואלו שיעור התפוסה השנתי עמד על 82%. בחודש דצבר הטיסה 5.5 מיליון נוסעים

צילום: shutterstock

טורקיש אירליינס, השיגה שיעור תפוסה חודשי של 80.2% בחודש דצמבר 2018.

על פי דו"ח תנועת הנוסעים של דצמבר 2018:

חברת התעופה רשמה עלייה של 1% במספר הנוסעים ביחס לדצמבר אשתקד, אשר הסתכם ב5.5 מיליון נוסעים, ושיעור התפוסה הכולל עלה ל -80.2%.

שיעור התפוסה הכולל השתפר ב-0.5 נקודות, בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2017, ואילו שיעור התפוסה בטיסות בינלאומיות עלה ב0.5 נקודות ל-80%. שיעור התפוסה בטיסות פנימיות הגיע ל-84%.

מספר נוסעי טיסות בין-לאומיות (עם עצירת ביניים) עלה בכ-3%, ואילו מספר הנוסעים הבינלאומיים (לא כולל נוסעי טיסות בין-לאומיות עם עצירת ביניים) עלה ב -8%.

בחודש דצמבר נמשכה מגמת הגידול גם בהיקף נפח הקרגו והדואר, במספרים דו – ספרתיים, עם גידול של- 20% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. התורמים העיקריים לגידול בנפח הקרגו והדואר הם: צפון אמריקה עם עלייה של 33%, אפריקה עם 33%, המזרח הרחוק עם 17% ואירופה עם עלייה של 17%.

שיעור התפוסה באפריקה עלה ב2.5 נקודות ובצפון אמריקה, המזרח הרחוק והמזרח התיכון עלה בנקודה אחת.

 

על פי דו"ח תנועת הנוסעים לשנת 2018:

במהלך החודשים ינואר – דצמבר עלה הביקוש ומספר הנוסעים הכולל ב- 10%, בהשוואה לאותה תקופה אשתקד. מספר הנוסעים הכולל הגיע ל-75.2 מיליון.

בינואר – דצמבר, עלה שיעור התפוסה הכולל ב-3 נקודות והגיע ל-82%. בעוד ששיעור התפוסה בטיסות הבינלאומיות עלה ב-3 נקודות והגיע ל -81%, שיעור התפוסה בטיסות פנימיות עלה בנקודה אחת והגיע ל-85%.

בנטרול מספר הנוסעים בטיסות בינלאומיות עם עצירת ביניים, עלה מספר הנוסעים הבינלאומיים באופן משמעותי ב -12%.

היקף הקרגו והדואר שהוטסו במהלך השנה האחרונה עלה ב-25% והגיע ל-1.4 מיליון טון.

נושאים שמוזכרים בידיעה