מידרוג הורידה את דירוג האג"ח של פתאל החזקות

אופרן גם ב...
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin
חברת מידרוג הורידה את הדירוג המנפיק של פתאל החזקות מ-A1 ל-A3, אולם החברה מעריכה כי: "הנזילות הקיימת לצד גמישות ביצירת מקורות מימון נוספים צפויים לספק לחברה מקורות הולמים לשירות החוב ולכיסוי הוצאות הקבועות לתקופה הקרובה"
מידרוג הורידה את דירוג האג
צילום: 123rf

חברת מידרוג הורידה את הדירוג המנפיק של פתאל החזקות מדירוג A1 לדירוג A3 .
הורדת הדירוג והותרתו תחת בחינה, נובעות מהתפרצות נגיף הקורונה והשלכות ההתפרצות על ענף המלונאות ועל החברה.

במידרוג מציינים כי אירוע התפרצות הקורונה, מגבלות התנועה וההתכנסות לרבות מגבלות התעבורה הבינלאומית, הביאו לפגיעה משמעותית בפעילות מגזרי התיירות והמלונאות, כאשר בשלב זה טרם אושרה הפעלת בתי מלון במדינות הפעילות למעט בהולנד, בה לא ניתנו הנחיות לסגירת בתי מלון.

ירידה הצפויה ב- EBITDA

במידורג מסבירים את ההחלטה להוריד את הדירוג כי: "גם לאחר חזרה לפעילות, לאירוע הקורונה עשויות להיות השפעות לאורך זמן, הן על ההכנסה הפנויה של משקי הבית והן על הרצון והיכולת לצאת לנופש תחת מגבלות התנועה וההתכנסות, ככל שיהיו. במקביל למשקי הבית – התגברות והסתגלות המגזר העסקי להתנהל ללא צורך בנסיעות מרובות ולינה, מגבלות התכנסות בכל הקשור לכנסים מקצועיים, והצורך בקיצוץ הוצאות צפויים לצמצם את היקף הנסיעות של המגזר העסקי. בהתאם לאמור, מידרוג מעריכה ירידה משמעותית בפעילות בשנת 2020,והתאוששות מדורגת החל מהחציון השני של 2020 ובמהלך השנים הקרובות, בהתאם לכך, מידרוג צופה כי בשנת 2020 פתאל תציג EBITDA ו- FFO שליליים, כאשר בשנים -2021, 2022 תחול צמיחה הדרגתית בתוצאות התפעוליות. הירידה הצפויה ב- EBITDA מקימה חשש לאי עמידה באמות מידה פיננסיות של סדרות אגרות החוב בחציון השני של השנה, ובהתאם לחשיפה לעילה של העמדה לפירעון מידי של אגרות החוב עקב הפרת אמת המידה".

תחת זה במידרוג מוסיפים כי: "כי ביום 14.5.2020 פרסמה החברה הצעה למחזיקי אגרות החוב לאישור מתווה ויתור זמני של בדיקת אמת המידה הרלבנטית. שיקולים עיקריים לדירוג הדירוג מושפע לחיוב מהגורמים הבאים: צבר נכסים משמעותי הכולל כ- 43 אלף חדרי מלון בכ- 220 מלונות מתוכם כ- 40% מצויים בבעלות מלאה/חלקית של החברה ו-60% בחוזי שכירות/ניהול עבור אחרים במספר תת- מגזרים מאפשר פיזור וגיוון של מקורות ההכנסה. פיזור גיאוגרפי ונכסי של בתי המלון, כך, כ- 30% מהנכסים ממוקמים בגרמניה, 20% בישראל, 25% בבריטניה והשאר במדינות נוספות באירופה." בטרם משבר התפרצות נגיף הקורונה, החברה הציגה צמיחה עקבית בהיקף ההכנסות. כעת היקף ההכנסות ורווחיות החברה צפויים להיפגע משמעותית בשנת 2020 עקב התפרצות נגיף הקורונה, להערכת מידרוג צפויה התאוששות הדרגתית בשנים שלאחר מכן. טרם המשבר החברה הציגה שיעורי רווחיות גבוהים, בשגרה המתבטאים בשיעורי רווח גולמי של כ 47%- 43% לאורך זמן, ושיעורי רווח תפעולי לפני דמי שכירות, פחת והפחתות. מידרוג מעריכה כי התפרצות הקורונה תוביל לירידה משמעותית ברווחיות, ואף להפסדים בשנת 2020.

צפי להתאוששות ורווחיות בטווח הזמן הבינוני

יחד עם זאת מציינים במידרוג, כי "בהתבסס על יכולות החברה בטרום המשבר, להערכת מידרוג, לחברה קיימת יכולת יצירת הרווחים מעבר למקובל בענף אשר צפויה לאפשר לחברה לחזור לרווחיות בטווח הזמן הבינוני, גם תחת תרחיש הבסיס הכולל תרחישי רגישות לירידה בהכנסות בשל התפרצות מגפת הקורונה, הנזילות של החברה, עפ"י המאזן המאוחד ליום 31.12.2019,עמד על כ- 1.1 מיליארד שקל, מתוכם כ- 250 מיליון שקל בפתאל נכסים אירופה. סך יתרות הנזילות המעודכן של הקבוצה עומד נכון ל-14.5 על כ- 820 מיליון שקל תוכם כ- 280 מיליון שקל בפתאל נכסים אירופה. להערכת מידרוג, הנזילות הקיימת לצד גמישות ביצירת מקורות מימון נוספים צפויים לספק לחברה מקורות הולמים לשירות החוב ולכיסוי הוצאות הקבועות לתקופה הקרובה, זאת חרף הירידה המהותית בהכנסות החל מאמצע הרבעון הראשון."

פרופיל הסיכון של החברה גדל במיוחד בתקופה הנוכחית

במידרוג מציינים כי הדירוג מושפע לשלילה מהגורמים הבאים: "התפרצות נגיף הקורונה, אשר הביאה להפסקה כמעט מוחלטת של הפעילות המלונאית בישראל ובאירופה, פוגעת בצמיחה הכלכלית הגלובלית ובהכנסות משקי הבית, וצפויה להשפיע על פעילות החברה והענף לאורך זמן, הן בשל הירידה בהכנסה הפנויה של משקי הבית והקיצוץ הצפוי בהוצאות המגזר העסקי, והן בשל צמצום הנסיעות הפרטיות והעסקיות עקב מגבלות התכנסות ותנועה עתידיות. להערכת מידרוג, ענף המלונאות בהיותו בעיקרו מוצר פנאי, הוא בעל חשיפה גבוהה יותר לתנודתיות למחזורי עסקים ואירועים גיאופוליטיים אזוריים ומגדיל את פרופיל הסיכון של החברה במיוחד בתקופה הנוכחית."

כפי שפורסם היום בפספורטניוז, עקב משבר הקורונה פתאל החזקות מבקשת ממחזיקי האג"ח שלה לזמן אסיפה מידית לאישור ויתור זמני של בדיקת חלק מאמות המידה והזכאות לפירעון מידי לשנת 2020. דוד פתאל הבעלים של החברה, התחייב להשקיע בחברה בהנפקה סכום של כ-57 מיליון שקל.

שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

השאירו תגובה לפוסט

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

רוצים לדעת כל מה שחם בעולם התיירות והתעופה?

הצטרפו לשירות הניוזלטר שלנו לקבלת עדכונים 24/7

פרסומים נוספים מאותה קטגוריה

  • flying sport 2020

כתבות פופולריות

החדשות הכי חמות של עולם התיירות והתעופה

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז.