ישרוטל: הוצאות המימון הורידו את הרווח ל-100 מיליון שקל

בתשעת החודשים הראשונים של 2018 לעומת כ-123.5 מיליון שקל אשתקד. הוצאות המימון גדלו בכ-20 מיליון שקל, הרווח ברבעון השלישי נשמר על כ-64 מיליון שקל

ליאור רביב מנכ"ל ישרוטל. צילום: אריאל בשור

 

הוצאות המימון פגעו ברווחיות של רשת ישרוטל. הרשת סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2019 עם רווח של כ-100 מיליון שקל, לעומת כ-123.5 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2019.

 ההכנסות בתשעת החודשים הראשונים של 2019 הסתכמו לסך של 1.105 מיליארד שקל לעומת סך של 1.088 מיליארד שקל אשתקד. גידול של כ-1%. 

הרווח הגולמי עלה לסך של כ-314 מיליון שקל לעומת סך של כ-308 מיליון שקל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ-168 מיליון שקל לעומת סך של כ-165.5 מיליון שקל. הוצאות המימון טפסו לסך של כ-32.5 מיליון שקל לעומת כ-12 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. בתקופה זו נכללה הוצאה בסך של כ-14 מיליון שקל בגין יישום IFRS16 . כמו כן, הוצאות המימון בתקופה המקבילה אשתקד כללו החזר של תשלום ריבית על היטל עובדים זרים בסך של כ-5 מיליון שקל.

הרבעון השלישי של 2019 הסתיים עם רווח של כ-64 מיליון שקל, דומה לרבעון השלישי אשתקד שהסתיים עם רווח של כ-64.500 מיליון שקל.

ההכנסות הסתכמו לסך של כ-426 מיליון שקל לעומת סך של כ-417 מיליון שקל אשתקד.

הרווח הגולמי טיפס לסך של כ-143 מיליון שקל לעומת סך של 136.5 מיליון שקל.  הרווח התפעולי הסתכם לסך של כ-91.6 מיליון שקל לעומת סך של כ-87.7 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה ב-2018.

 הוצאות המימון גדלו לסך של 8.47 מיליון שקל לעומת סך של 6.19 מיליון שקל אשתקד.

צילום: shutterstock