לאחר מכירת המלונות: רשת רימונים רושמת הפסד

רשת המלונות סיימה את חצי השנה הראשונה של 2019 בהפסד של כ-1.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-1.3 מיליון שקל אשתקד. הרווח ברבעון השני הסתכם בכ-8.15 מיליון שקל

מלון רימונים אילת. צילום: רוני בלחסן

לאחר שנשארה עם מלונות רימונים גלי כנרת ומלון רימונים טאואר בר"ג, ובסך הכול מנהלת החברה 219 חדרים, סיימה הרשת את חצי השנה הראשונה של 2019 בהפסד כולל של כ-1.1 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-1.3 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.

נכון ל-30.6.19 לחברה היו 333 עובדים בהשוואה ל-807 עובדים ב-31.121.18. החברה  ביצעה מהלכים משמעותיים של צמצום כוח האדם, לרבות במטה החברה, וזאת עקב הקיטון המשמעותי במצבת בתי המלון בניהולה.

ההכנסות בחצי השנה הראשונה הסתכמו בסך של כ-60 מיליון שקל לעומת כ-96 מיליון שקל אשתקד. הקיטון כמובן חל בגלל מכירת נכסים. הרווח הגולמי הסתכם  בכ-18 מיליון שקל לעומת סך של כ-31 מיליון שקל אשתקד. במחצית  הראשונה של 2019 רשמה החברה הכנסות אחרות בסך של כ-11.1 מיליון שקל המשקפות בעיקר את ההכנסות שנבעו לחברה בעקבות  מכירת הנכסים, בקיזוז הוצאות הכרוכות בהסכמים אלו.

הרבעון השני של 2019 הסתיים עם רווח של כ-8.15 מיליון שקל לעומת רווח של כ-6.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ההכנסות עקב מכירת המלונות ירדו לסך של כ-24.7 מיליון שקל לעומת כ-55.35 מיליון שקל אשתקד.
הרווח הגולמי צנח לסך של כ-8.2 מיליון שקל לעומת כ-21.15 מיליון שקל ברבעון השני של 2018.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה