הוגשה מחדש הצעת החוק למכירת ביטוח נסיעות ע"י סוכני הנסיעות

לא מוותרים: ח"כ מיקי לוי הגיש מחדש את הצעת החוק אשר נועדה להסדיר את מכירת ביטוחי הנסיעות לחו"ל ע"י סוכני הנסיעות. לוי: "אני מקווה כי בכנסת הזו אצליח גם במשימה הזו, לטובת הציבור הישראלי". סובול: "קידום הצעת חוק זו היא צו השעה"

צילום: 123rf

הוגשה מחדש הצעת חוק פיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) לגבי היתר לשיווק ומכירה של ביטוח נסיעות לחו"ל, התשע"ט–2019.

הצעת החוק שהוגשה על ידי חבר הכנסת מיקי לוי, נועדה להסדיר את מכירת ביטוחי הנסיעות לחו"ל ע"י סוכני הנסיעות, זאת עקב החלטת הממונה על שוק ההון כי מכירת מוצר ביטוח תיעשה על ידי גוף מפוקח, מכוח חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), אשר סוכני הנסיעות אינם נמנים בו.

כידוע, הצעות לתיקון סעיף 24 לחוק שירותים פיננסיים שיאפשרו מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל על ידי משרדי הנסיעות, הוגשו הן בכנסת ה-20 והן בכנסת ה-21, אך בשל פיזורן המוקדם של שתי כנסות אלה, טרם הושלמו.

ח"כ מיקי לוי: "כפי שפעלתי בשנים האחרונות, עם השבעת הכנסת ה- 22, הנחתי על שולחנה את הצעת החוק שתכליתה לאפשר לסוכני הנסיעות להמשיך למכור ביטוחי נסיעות, כפי שהיה לאורך השנים האחרונות ובדומה לנהוג במדינות ה- OECD, באופן שיטיב עם הציבור הישראלי וייצר גם תחרות בריאה בענף. מדובר במוצר פשוט לטווח הקצר והאיסור שהוטל על סוכני הנסיעות למכרו מעלה חשש שחלילה אזרח ישראלי יצא ללא ביטוח, ומצב זה מדאיג מאוד ומחייב חשיבה מחדש. על כן, בכוונתי לפעול בחודשים הקרובים, עם כינונה של הממשלה, לקידום הצעת החוק – בתקווה שאוכל לעשות זאת מספסלי הקואליציה. הצעת החוק תתקן עוול והחלטה שגויה שניסיתי לשנותה ללא הצלחת בכנסת ה- 20 ואני מקווה כי בכנסת הזו אצליח גם במשימה הזו, לטובת הציבור הישראלי".

מנכ"לית ההתאחדות חני סובול: " ההתאחדות מודה לח"כ מיקי לוי  על הגשת הצעת החוק החשובה כל כך לציבור הנוסעים. קידום הצעת חוק זו היא צו השעה שכן הנזק מיציאת ישראלים לחו"ל  ללא ביטוח או ביטוח שאינו עונה על צרכי הנסיעה יעלה למשק הישראלי מאות מיליוני ₪ זאת בהתאם לעבודה כלכלית שבוצעה עבור ההתאחדות על ידי חברת הייעוץ "BDO. עוד הוסיפה סובול כי  "מטרתנו היא לספק לנוסעים חוויית רכישה כוללת, נוחה ויעילה כמקובל במרבית מדינות העולם ובכללן מדינות ה "OECD.

כזכור עתירת התאחדות סוכני הנסיעות בחודש אפריל נגד החלטת הממונה על הביטוח לאסור על סוכני הנסיעות למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל נדחתה.

מאוחר יותר בחודש מאי, בג"ץ פסק אתמול (ג') כי לא יתערב בהחלטת הממונה על שוק ההון להקדים את מועד כניסתן לתוקף של הוראות חוזר, שיווק ומכירה בעניינם של סוכני נסיעות, ליום 1.5.2019, זאת, בין היתר, לאור פיזור הכנסת ועיכוב תהליכי החקיקה שקידמה התאחדות משרדי הנסיעות לתיקון סעיף 24 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, לתאריך בלתי נודע.

הצעות לתיקון סעיף 24 לחוק שירותים פיננסיים שיאפשרו מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל על ידי משרדי הנסיעות, הוגשו הן בכנסת ה-20 והן בכנסת ה-21, אך בשל פיזורן המוקדם של שתי כנסות אלה, טרם הושלמו.

נושאים שמוזכרים בידיעה