זינוק במחיר בתי המלון והארחה בחודש מרץ

לפי מדד המחירים לצרכן סעיף המלונות ובתי הארחה קפץ ב-8.4% בחודש האחרון, הנסיעות לחו"ל התייקרו ב-2.3% וגם, ירידה במחיר השכרת רכב בישראל

צילום: shutterstock

מדד המחירים לצרכן בחודש מרץ עלה ב-0.5% בהשוואה לחודש פברואר 2019.

מה שבלט במיוחד בפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היא העובדה כי סעיף מלונות ובתי הארחה התייקרו בחודש שעבר בסך של 8.4%.

כמו כן גם הנסיעות לחו"ל התייקרו בחודש שעבר בהשוואה לפברואר ב-2.3%. בסך הכל ,סעיף הארחה והנופש בארץ ובחו"ל זינק ב-1.7%.

אגב, נורה אדומה צריכה לה להידלק אצל הגורמים המעוניינים למשוך לארץ תיירים, כאשר גם מחיר כרטיס כניסה למוזיאון הצטרף למגמה ועלה ב-1.6%.

לעומת ההתייקרויות האלו, שכירת רכב לנסיעה בארץ הוזלה בסך של 1.5%.

נושאים שמוזכרים בידיעה