מלונות ישראל השלימו את הדרישה ל-1,000 עובדים זרים

המלונאים זעמו על משרד התיירות שלדבריהם ניסה לרמוז שהם כביכול לא דרשו את מכסת כלל העובדים שהוקצתה. התאחדות המלונות: "מלונות ישראל ממתינים בקוצר רוח למכסת העובדים הראשונה ואין לנו ספק שגם המכסה השנייה תנוצל"

צילום: shutterstock

 

שבועיים לאחר שמשרד התיירות הודיע כי מכסת ההיתרים להעסקת עובדים זרים במלונאות לא נוצלה במלואה, המלונאים מודיעים כי הם ניצלו את המכסה.

לדברי המלונאים, כאשר משרד התיירות הודיע על כך שהמכסה לא נוצלה, היא עמדה על כ-700 עובדים זרים, וכבר אז בהתאחדות המלונות הבטיחו כי המלונאים ינצלו את מלוא מכסת 1,000 העובדים שאושרה על ידי הממשלה. כעת, כאמור המלונאים השלימו את מלוא הדרישה ל-1,000 העובדים הזרים אשר יגיעו לישראל מהפיליפינים לתגבור העבודה במלונות ישראל המשוועים כבר זמן רב לתגבור במצבת כוח האדם.

המלונאים מצידם מציינים כי המכסה הושלמה למרות קשיים ביישום הנוהל, עיכוב בטיפול והמיסוי הגבוה.

מהתאחדות המלונות נמסר לפספורטניוז כי: "מלונות ישראל ממתינים בקוצר רוח למכסת העובדים הראשונה ואין לנו ספק שגם המכסה השנייה תנוצל".

המלונאים כאמור זעמו על משרד התיירות אשר קבע לדבריהם נוהל בעייתי, ועל כך שניסה לרמוז שהם כביכול לא דרשו את העובדים הזרים.

כזכור, משרד התיירות פרסם ב-6 בנובמבר כי בחינה שערך לבקשות ולחלוקת ההמלצות להיתרים, העלתה כי מכסת ההיתרים להעסקת עובדים זרים במלונאות – לא נוצלה במלואה.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה