ממן: זינוק חד ברווח התפעולי בתחום התעופה

בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשמה רווח תפעולי של כ-14.7 מילון שקל לעומת סך של 7.300 מיליון שקל אשתקד בתחום התעופה. כל הפרמטרים זינקו בזכות גידול בפעילותה של חברת לאופר תעופה GHI. קבוצת ממן סיימה את תשעת החודשים הראשונים עם רווח של כ-28,600 מיליון שקל

צילום: Shutterstock

 

זינוק חד ברווחי קבוצת ממן בתחום התעופה בשתעת החודשים הראשונים של השנה.

הכנסות החברה בתחום שירותי התעופה הסתכמו ב-179.8 מיליון שקל לעומת 163.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח התפעולי צמח לסך של 14.7 מיליון שקל לעומת 7.2 מיליון שקל אשתקד.

ברבעון השלישי של 2019 החברה רשמה בתחום שירותי התעופה הכנסה בסך של 64.05 מיליון שקל לעומת סך של 61.6 מיליון שקל אשתקד. הרווח התפעולי הסתכם לסך של 6.8 מיליון שקל לעומת סך של 3.78 מיליון שקל אשתקד.

החברה רשמה רווח של 28.5 מיליון שקל לעומת סך של 27.7 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של 2018 .

סך הכול הכנסות החברה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים ב-719.4  מיליון שקל לעומת 695.9 מיליון שקל אשתקד.

הרווח הגולמי צמח לסך של 109.8 מיליון שקל לעומת 84.8 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם לסך של

67.3 מיליון שקל לעומת סך של 44.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

ברבעון השלישי של השנה, ממן רשמה רווח של 17.3 מיליון שקל לעומת סך של 15.5 מיליון שקל ברבעון השלישי של 2018.

ההכנסות הסתכמו לסך של 249.6 מיליון שקל לעומת 251.7 מיליון שקל.

הרווח הגולמי צמח לסך של 40.5 מיליון שקל לעומת 29.4 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם לסך של 31.6 מיליון שקל לעומת כ-22 מיליון שקל אשתקד.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה