ממן: רווח של 15.5 מיליון שקל ברבעון השלישי

גידול בהכנסות ממן ברבעון השלישי של 2018. בתשעת החודשים הראשונים של 2018 רשמה החברה רווח של 27.7 מיליון שקל . עליה בהיקף הפעילות של טל לימוזין. ומה קרה בתחום שירותי התעופה?

צילום: 123rf

חברת ממן סיימה את הרבעון השלישי של 2018 עם גידול ברווח הנקי שעמד על 15.518 מיליון שקל לעומת סך של 12.279 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ההכנסות עלו לסך של 251.794 מיליון שקל לעומת סך של 238.249 מיליון שקל אשתקד.

את תשעת החודשים הראשונים של 2018 סיימה ממן עם רווח של 27.778 מיליון שקל לעומת סך של 25.964 מיליון שקל אשתקד. ההכנסות עלו לסך של 695.984 מיליון שקל לעומת סך של 665.526 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השלישי ההכנסות בגין שירותי תעופה עלו ב-8.3% לסך של 61.631 מיליון שקל לעומת סך של 56.905 מיליון שקל אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים ההכנסות צמחו בסך של 6.5% לסך של 163.365 מיליון שקל לעומת סך של 153.335 מיליון שקל.

השינוי בהכנסות בתקופה זו לעומת אשתקד מוסבר בעיקרו בגידול בפעילות חברת לאופר תעופה גהי עקב שינוי בתנאים המסחריים בהתקשרויותיה עם חלק מלקוחותיה ועקב עלית שער הדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

יחד עם זאת, הגידול בהיקף הפעילות של לאופר תעופה גהי, מותן בשל ירידת הכנסות החברה משרותי VIP במעברי הגבול בנהר הירדן אשר הופסקה בתחילת שנת 2018  (גרם לירידה ברווח התפעולי שהסתכם בכ-7.277 מיליון שקל לעומת כ-9.302 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד).

כמו כן, חל קיטון בפעילות ממן אוויאיישן בעקבות צמצום היקף הטיסות לישראל ומממנה של חלק מלקוחותיה.

בהיקף הפעילות של חברת טל לימוזין חלה בתקופת הדוח עליה קלה.  

כזכור, את הרבעון השני של השנה בירידה ברווחים למרות עליה בהכנסות.

נושאים שמוזכרים בידיעה