מנכ"ל איסתא נכסים יקבל אופציות למימוש כ-9.9% ממניות החברה

שמעון סיבוני יוכל לעשות זאת בתמורה למחיר מימוש כולל של כ-11.5 מיליון שקל, אשר משקף לחברה שווי של כ-105 מיליון שקל. האופציות ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד הענקתן, במלואן או בחלקן

צילום: 123rf

באיסתא מעריכים את פועלו של שמעון סיבוני מנכ"ל חברת הבת איסתא נכסים.  

בחברה החליטו להעניק לסיבוני אופציות הניתנות למימוש במזומן, למניות איסתא נכסים, אשר יהוו כ-9.9% מהונה המונפק של החברה, זאת בתמורה למחיר מימוש של כ-11.5 מיליון שקל אשר משקף למעשה לאיסתא נכסים שווי של כ-105 מיליון שקל.

נכון ליום 30.9.18, הונה העצמי של החברה עומד על כ-55 מיליון שקל. האופציות ניתנות למימוש החל מתום שנתיים ממועד הענקתן, במלואן או בחלקן.

נכון לחודש ספטמבר 2018, שווי חלקה של איסתא בנדל"ן עמד על כ-830 מיליון שקל, עם שטח כולל של כ-98 אלפי מ"ר, עם שיעור תפוסה של כ-99%.

מי שמוביל את תחום הנדל"ן היא איסתא נכסים, כאשר המטרה, היא פיזור סיכונים ויציבות ארוכת טווח לרווחיות הקבוצה, שמירה על יעילות ורמת סיכון נמוכה, יכולות ניהול והשבחת נכסים ויצירת עסקאות עם סינרגיה לתיירות.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה