מע"מ דורש מקשרי תעופה שומה של כ-6 מיליון שקל

החברה מציינת כי קיימת לה מחלוקת עם רשויות מע"מ בדבר אופן יישום "נוסחת הסיטונאים", בכל הקשור לאופן חישוב שיעור המע"מ על חבילות תיור בחברות העוסקות בטיסות שכר

צילום: 123rf

מע"מ פנה לקשרי תעופה ודורש מהחברה לשלם קרן מס בסך של כ-6 מיליון שקל לפני ריבית והצמדה, בגין התקופה החל מחודש אוקטובר 2014 ועד חודש ספטמבר 2019.

קשרי תעופה בהודעה לבורסה שמסרה היום (חמישי), מציינת כי קיימת מחלוקת בין רשויות מע"מ לחברה: "בדבר אופן יישום "נוסחת הסיטונאים" בכל הקשור לאופן חישוב שיעור המע"מ על חבילות תיור בחברות העוסקות בטיסות שכר."

קשרי תעופה טוענת כי נוסחה זו סוכמה בכתב עם רשויות מע"מ ולפיה פועלת החברה, ולמיטב ידיעתה כך פועלות חברות נוספות בענף החל משנת 1995.

קשרי תעופה מוסיפה כי: "החברה חולקת על עמדת רשויות מע"מ ובכוונתה לבחון את שומת המע"מ ביחד עם יועציה ולהגיש השגה בהתאם".

עוד מציינים בקשרי תעופה כי החברה לומדת את השומה האמורה ובוחנת את השלכותיה, אם בכלל.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה