מתחילת השנה נרשמו 2.8 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחודשים ינואר-מאי, נרשם גידול של 14% במספר יציאות הישראלים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמו 2.4 מיליון יציאות. בחודש מאי נרשמו 613 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים

טרמינל 1נתב"ג. צילום יח"צ

הגידול במספרי הנוסעים היוצאים לחו"ל בכל חודש בנתב"ג, מתבטאים גם בגידול במספר הישראלים היוצאים לחו"ל. מסתבר כי מספר היציאות רק הולך וגדל.

לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתחילת השנה, בחודשים ינואר-מאי, נרשמו 2.8 מיליון יציאות לחו"ל של ישראלים, גידול של 14% לעומת התקופה המקבילה אשתקד בה נרשמו 2.4 מיליון יציאות.

בדרך האוויר נרשמו 2.5 מיליון יציאות לחו"ל, עלייה של 13%.  בחודש מאי נרשמו 613 אלף יציאות לחו"ל, מתוכן 571 אלף יציאות היו דרך האוויר. סך הכל יצאו 556 אלף ישראלים בחודש מאי לחו"ל, 522 אלף מהיוצאים יצאו פעם אחת בלבד לחו"ל, השאר, 34 אלף, יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. 70% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.

על פי נתונים מנוכי עונתיות נרשמו בשלושת החודשים האחרונים, מרס-מאי 2018, 727 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל, בממוצע לחודש, עלייה של 4% לעומת שלושת החודשים הקדומים, דצמבר2017 –פברואר 2018 , בהם נרשמו 699 אלף יציאות בממוצע לחודש.