עוד מכשול הוסר בדרך להרחבת מלון דן אכדיה

הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה דחתה את כל ההתנגדויות שהוגשו נגד הרחבת המלון, זאת לאחר שבית המשפט השיב את הדיון בתכנית לוועדה

מלון דן אכדיה

צעד חשוב בדרך להרחבת מלון דן אכדיה בהרצליה.

כמעט שנתיים וחצי אחרי שפורסמה ברשומות תכנית להרחבת המלון של רשת דן בהיקף של כ- 1,325 חדרים במקום כ-200 חדרים הקיימים כיום, הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה דחתה את כל ההתנגדויות שהוגשו נגד התכנית.

במאי 2017 בית המשפט המחוזי החליט לבטל את החלטות הוועדה המחוזית והוועדה הארצית ולהשיב את הדיון בהתנגדות שהוגשה כנגד התכנית לדיון בוועדה המחוזית.

רשת דן הגישה בזמנו ערעור לבית משפט העליון שהחליט על החזרת הדיון בתכנית להרחבה לוועדה המחוזית לתכנון ולבניה.

הוועדה דחתה כעת את כל ההתנגדויות. כעת נותר לראות האם עיריית הרצליה תערער על כך. אם וכאשר יוסרו כלל המכשולים ברשת דן יצטרכו להחליט מה יהיה היקף ההרחבה של המלון.

נושאים שמוזכרים בידיעה