הלמ"ס: זינוק במספר היוצאים לחו"ל בין החודשים ינואר-אוקטובר

נמשכת העלייה במספר הישראלים הטסים לחו"ל. בעשרת החודשים הראשונים של השנה בסך נרשמו 7.4 מיליון יציאות לעומת 6.6 מיליון יציאות בתקופה המקבילה אשתקד. בחודש אוקטובר נרשמו 597 אלף יציאות לחו"ל

צילום: shutterstock

העלייה במספר החברות הפועלות בנתב"ג ממשיכה לתת את אותותיה על מספר הישראלים היוצאים לחו"ל.

לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בעשרת החודשים הראשונים של 2018, נרשמה עלייה של 12% במספר הישראלים שיצאו לחו"ל. סך הכול נרשמו 7.4 מיליון יציאות לעומת 6.6 מיליון יציאות אשתקד.

בחודש אוקטובר נרשמו 597 אלף יציאות לחו"ל של ישראלים, כאשר סך הכול יצאו 541 אלף ישראלים. 508 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד, השאר, 33 אלף, יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. 72% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים.

אחוז יציאות הגברים בגילי העבודה 64-25 היה 58%, לעומת 50% בגילים הצעירים.

בשלושת החודשים האחרונים, אוגוסט-אוקטובר נרשמו 689 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, ירידה לעומת שלושת החודשים הקודמים, מאי-יולי, בהם נרשמו 707 אלף יציאות בממוצע לחודש.

מניתוח המגמה של מספר היציאות לחו"ל, עולה כי בשלושת החודשים האחרונים, אוגוסט-אוקטובר, נרשמה ירידה של 0.8% בממוצע מידי חודש, ובשלושת החודשים הקודמים נרשמה ירידה של 0.5% בממוצע מידי חודש.