שמים פתוחים: עלייה של 13% במספר הישראלים היוצאים לחו"ל

זאת לעומת החציון הראשון אשתקד.בשלושת החודשים האחרונים, אפריל-יוני, נרשמו 716 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש.

צילום 123rf

העלייה המשמעותית במספרי הנוסעים בנתב"ג מתבטאת גם במספר הישראלים היוצאים לחו"ל.

עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בחצי השנה הראשונה של 2018 נרשמה עלייה של 13% במספר היציאות של ישראלים לחו"ל לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

סך הכול נרשמו 3.5 מיליון יציאות לעומת סך של 3.1 מיליון יציאות אשתקד.

בחודש יוני החולף נרשמו 770 אלף יציאות לחו"ל, כאשר 709 אלף מהם הם של ישראלים.

671 אלף מהיוצאים לחו"ל יצאו פעם אחת בלבד במהלך חודש יוני, ואילו 38 אלף, יצאו לחו"ל בחודש זה פעמיים או יותר. 68% מהיוצאים פעמיים או יותר היו גברים, כאשר אחוז יציאת הגברים בגילי העבודה 25-64 היה 55%, לעומת 51% בגילאים הצעירים.

בשלושת החודשים האחרונים, אפריל-יוני, נרשמו 716 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש- עלייה של 0.2% בממוצע מידי חודש, כאשר בשלושת החודשים לפני כן נרשמה עלייה של 1% בממוצע מידי חודש.