מלונות ישראל: פדיון של כ-2.4 מיליארד שקל ברבעון הראשון

49% התקבל מתיירים. כ-63% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בת"א וירושלים. 42% מהפדיון מישראלים התקבל ממלונות באילת וים המלח. השכר הממוצע של עובדי המלונות ומספר העובדים הכללי בענף המלונאות בכתבה

צילום: shutterstock

 

פדיון מלונות התיירות ברבעון הראשון של 2019 , ינואר- מרץ, הסתכם בכ-2.4 מיליארד שקל. עפ"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 49% התקבל מתיירים (1.035 מיליארד שקל). כ-63% מהפדיון מתיירים התקבל ממלונות בת"א-יפו וממלונות בירושלים. סך הפדיון מישראלים הסתכם לסך של 1.235 מיליארד שקל.

42% מהפדיון מישראלים התקבל ממלונות באילת וים המלח. סך הכול, משקף עלייה של 3% בסך הפדיון לעומת התקופה המקבילה אשתקד בעקבות ירידה של פחות מישראלים ועלייה של 8% בפדיון מתיירים.

כאשר הפדיון מתיירים בת"א עלה ב-7% ובמלונות ירושלים זינק ב-10% לעומת התקופה אשתקד. העלייה הגבוהה ביותר בפדיון מתיירים נרשמה בטבריה 22% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. הפדיון ללינת תייר ירד ב-1.4% לעומת אשתקד ונאמד ב-113 דולר.

באילת הפדיון מישראלים עלה ב-4% ובים המלח הפדיון מישראלים ירד ב-11% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה הגבוהה ביותר בפדיון מישראלים נרשמה בטבריה -12% , בנתניה פדיון מישראלים עלה ב-2% , בשאר ערי התיירות הפדיון מישראלים ירד בכ-2% .

בינואר-מרץ 2019, מספר המשרות הכולל את העובדים דרך חברות כוח אדם במלונות התיירות הגיע ל-38 אלף בממוצע לחודש לעומת 39 אלף בתקופה המקבילה אשתקד.

מספר המשרות של העובדים באמצעות חברות כוח אדם היווה באותה תקופה כ-11% מסך המשרות במלונות התיירות. 14% בתקופה המקבילה אשתקד.

השכר הממוצע למשרה הסתכם ב-8,000 שקל לעובדי המלון. השכר הממוצע של העובדים באמצעות חברות כוח אדם הסתכם בכ-7,000 שקל.

נושאים שמוזכרים בידיעה