פרסום ראשון: כל ההמלצות של המלונאים לפתיחת בתי המלון

אופרן גם ב...
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב telegram
שיתוף ב twitter
שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin
שימוש באמצעים טכנולוגיים, מינוי עובד בכיר מצוות המלון שיעסוק בהטמעה ובבקרת כללי קורונה, מדידת חום לאורחים, לעובדים ולספקים, עמדות אלכוג'ל בשטחים ציבוריים, ניהול תורים בכניסה לחדר האוכל ושמירה על מרחק בין הכיסאות. שורת ההמלצות שגיבשו המלונאים בסיועו של פרופ' מומחה למחלות זיהומיות בשיבא, נחשפות כאן. מה עוד מציעים המלונאים ליישם בבתי המלון בשגרת הקורונה?
כביסה במלון
כביסה במלון. צילום: 123rf

לקראת הפתיחה המחודשת של בתי המלון ברחבי הארץ, גיבשה התאחדות המלונות שורה ארוכה של המלצות להפעלת בתי המלון בצל הקורונה. ההמלצות, שמשרד הבריאות צפוי לאשר אותן, גובשו בסיועו של פרופ’ אשר ברזילי, מומחה למחלות זיהומיות ומנהל היחידה למחלות זיהומיות בילדים ואגף המעבדות בבית חולים שיבא.

מסמך ההמלצות מקיף מספר רב של סעיפים המפורטים ברזולוציה עד הפרטים הקטנים במטרה לשמור על בריאותם של העובדים, הספקים ואורחי המלון בשגרת הקורונה. חלק מהנהלים שגובשו, יהפכו לשגרת העבודה העתידית של המלונות.

להלן ההמלצות האמורות כפי שהן עולות ממסך שהגיע לפספורטניוז:

הכנות לפני פתיחת המלון

1. המלון נדרש להכין תכנית סדורה לחזרה לשגרה ולתפעול בצל הקורונה ולוודא הטמעה של התכנית בכלל המחלקות ובקרב כל אנשי הצוות, לרבות ביצוע הדרכות ובקרה מתמשכת בכדי לוודא מימוש התוכנית ותקינות הביצוע.
2. מומלץ לבית המלון למנות עובד בכיר מצוות המלון שיהיה בכפיפות ישירה למנהל אשר יעסוק באופן ישיר בהטמעה ובבקרה, ייתן מענה לאירועים חריגים או למצבי אי וודאות, יעקוב אחר השתנות הנחיות ויבצע את ההתאמות הנדרשות וכן יתעד את כלל הפעילויות המתבצעות. מומלץ לעדכן את צוותי המלון במחלקות השונות באופן תדיר בהתפתחויות בנושא. תוך הקפדה על תיעוד הפעולות ושמירת התיעוד הדיגיטלי והידני.
ניקוי וחיטוי של המבנה לפני פתיחת המלון
1. נדרשת תשומת לב מיוחדת לניקוי וחיטוי של כל השטחים ציבוריים / משותפים, כמו שירותים, אולמות, מסדרונות, מעליות, ידיות ומשטחי מגע וכו’.
2. חיטוי שטחי המטבחים, הברים וחדר האוכל.
3. הניקוי והחיטוי יהיה במקומות קבועים שייקבעו מראש עפ”י תכנית בכל מלון ומלון ע”י מנהל המשק ומנהל המחלקה הרלוונטי.
4. העדיפות לשימוש בחומרי ניקוי על בסיס אקונומיקה בריכוזים מתאימים או כל חומר מתאים אחר שאושר ע”י משרד הבריאות.
הדברה: הדברת מזיקים על ידי מדביר מוסמך בהתאם לצורך. תקופת הסגר של המלון עלולה להוביל להתבייתות של מזיקים (מכרסמים, תיקנים, נמלים, חרקי מזון ועוד). לכן יש לדאוג להדברה יסודית במטבחים, במבואות בחדרים ובשטחים הציבוריים, טרום פתיחת המלון לפי הכללים המקובלים.

הנחיות לניקוי מערכות אספקת מי שתיה במלון

1. טיפול במערכות מי צריכה לאחר השבתה, מצ”ב נוהל משרד הבריאות מה -30 למרץ 2020. הפעולות הנדרשות לחזרה לשגרה מותאמות לסוגי המתקנים ולמשך ההשבתה.
2. טיפול במתקני מים כגון: בריכות שחיה ובריכות זרמים במהלך תקופת איסור הפעילות ולביצוע מכלול הפעולות הנדרשות טרם חזרה לפעילות מרגע שיינתן לכך אישור.
3. בדיקת חיידקי לגיונלה במערכות המים במלון – יש לבצע בדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
4. מים ושפכים טיפול ותחזוקה בהתאם להנחיות משרד הבריאות .
5. מיזוג אוויר – ניקוי המסננים ובדיקת תחזוקה נשל מערכות מיזוג מרכזיות במערכת בהתאם להנחיות משרד הבריאות, לרבות בהקשר הלגיונלה.

המלצות להתנהלות המלון בעידן קורונה

כלל הצוות והמחלקות השונות נדרשים להקפיד על הנחיות ריחוק חברתי ביניהם ומהאורחים ככל שמתאפשר, שמירה על היגיינה ושימוש במסכות וכפפות (והחלפתן באופן תדיר).
כניסה למלון וקבלה
1. באי המלון כולם אורחים ואנשי צוות וספקים יחויבו בהצהרת בריאות ומדידת ( רצוי באפליקציה דיגיטלית ) ומדידת חום טרם כניסתם למלון. אורח עם חום מעל 38 מ”צ לא יורשה להיכנס למתחם. בכניסה למלון תינתן ערכה שתכיל כפפות ומסיכת פנים למי שאינו מצויד טרם הכניסה למתחם.
2. דלפקי הקבלה יחויבו בהתקנת מחיצת פרספקס שקוף בין עובדי משרד הקבלה לאורחים. ולסמן מקומות עמידה מרווחים לתור הממתינים
3. יורשו להיכנס לשטח הקבלה/לובי מספר אנשים מוגבל בהתאם להנחיות משרד הבריאות ,איש צוות המלון יפקח על תהליך זה.
4. יותקן שילוט בכניסה המפרט את עיקרי ההנחיות הנדרשות מהמבקרים. יש להנגיש את ההנחיות על שמירת כללי ריחוק חברתי וההיגיינה בתוך המלון בהתאם להנחיות הנדרשות מהציבור באותה העת .הנחיות אלו כמו גם סרטוני מידע ישודרו במידת האפשר באתר האינטרנט של המלון / הרשת ולהדגישן במהלך ביצוע הזמנה (לדוגמא המזמין יידרש לאשר כי קרא את ההנחיות אם זה כתוב זה יהיה צריך לכמה שפות). רצוי לציין בטופס אשור ההזמנה שעל האורח להגיע למלון לאחר שנבדק ואין לו חום.
5. יש להימנע מלהציע מזון ושתיה בהגשה פתוחה בקבלה ובמרחב הציבורי (לדוגמא קנקני מים או קולרים, חטיפים, ממתקים וכו’)

תחזוקה שוטפת

1.במלון יותקנו מתקני ניקיון וחיטוי (מכלי סבון ואלכוג’ל) בכל רחבי המלון ובשטחים הציבוריים והמועדים לנגיעות: לובי, מעליות, ידיות, כפתורים פרוזדורים וכו’.
2. מערכות המים – יישמרו מפני זיהום, לרבות מי הבריכות והמים שבספא לפי הסטנדרטים של משרד הבריאות (ראה נספח).
3. מומלץ שברזיות ציבוריות לא תהיינה פעילות כדי למנוע הדבקה בין משתמשים.
4. הדחת כלים וכביסה – יבוצעו לפי הכללים הנהוגים תוך הקפדה על טמפרטורת ההפעלה וחומרי הניקוי והחיטוי. העדיפות לכביסה והדחה בטמפ’ גבוהה – 70 מ”צ ויבוש.
5.יורחב השימוש במתקני נייר חד פעמיים לניגוב ידיים בכל המקומות שבהם תתאפשר רחיצת ידיים. יש להנחות את העובדים ואת האורחים כי האלכוג’ל יהיה בנוסף לשטיפת ידיים במים וסבון ולא במקום. יש לעודד רחצה תכופה במים וסבון.

יעל דניאלי
יעל דניאלי, מנכ”לית התאחדות המלונות. צילום: יח”צ

ניקוי וחיטוי חדרים יבוצע מעתה ב-2 שלבים

1. ניקוי וחיטוי שלב ראשון – יש לנקות את החדרים בהתאם לנהלי העבודה הקיימים בדגש גדול יותר על מקומות בהם יש מגע תדיר של אורחים.
2. שלב שני – חיטוי מיוחד ונוסף על כל הדברים בכל החדר ועם כיוון השעון בעזרת חומר חיטוי מבוסס אקונומיקה או אלכוהול 70% או מגבונים ייעודיים.
3. מנהלי המשק ידריכו את הצוות בנושא החיטוי הנוסף ויוודאו הבנה וביצוע מושלם.
4. חיטוי יבוצע בחומר המכיל לפחות 0.1% נתרן היפוכלוריט לכל 1000 מ”ל נוזל – 1,000 ppm. (למשל מיהול תמיסת כלור בריכוז סודיום היפוכלוריט של 5.25% במים ביחס 1:20 (ז”א 20 מ”ל חומר ב- 980 מ”ל מים)
5. יש להקפיד על זמן המגע עם חומר הניקוי (10 דק’) ואז ניקוי עם מים וייבוש.
6. יש להדריך את הצוותים בשימוש בטוח בחומרי הניקוי ואחזקה נכונה ובטוחה של החומרים.
כשלא ניתן להשתמש באקונומיקה [למשל בניקוי טלפונים, שלטים, ידיות וכפתורי מעליות) יש להשתמש במטלית חד פעמית המכילה אלכוהול.
אביזרים שאינם מאפשרים ניקוי בחומר חיטוי (לדוגמא כורסאות, שטיחים) יש לנקות באופן מותאם באמצעות קיטור.
ישנה עדיפות לשימוש בציוד ניקיון חד פעמי (מגבות נייר וכו’) ולא במטליות בד. בכל מקרה אין להשתמש במטליות רב פעמיות בין חדרים או אזורים.

אמיר חייק. צילום: אלוני מור
אמיר חייק. נשיא התאחדות המלונות. צילום: אלוני מור

חדרי אוכל ומטבחים

צוות המטבח והגשת הארוחות חייב לשטוף ידיים עם סבון בתדירות גבוהה לרבות בתחילת וסוף משמרת, לאחר ביקור בשירותים, הפסקות (כולל אוכל, עישון), לאחר שיעול או עיטוש, ביצוע ניקיון, ולהקפיד על היגיינה אישית תחת פיקוח הדוק ככל הניתן. עובדי חדר האוכל יעבדו עם מסכות פנים וכפפות חד פעמיות, ובכלל זה הצוות בקופות.
1. אורח שיעדיף לקחת טייק-אווי לחדרו – המלון יאפשר לו ע”י כלים חד פעמיים ארוזים בניילון. טייק אווי יהיה ברירת המחדל.
2. בכניסה לחדר האוכל יוצב מתקן אלכוג’ל עם שלט הסבר לאורחים שעליהם לחטא ידיהם בכל כניסה ויציאה מחדר האוכל.
3. ניהול תורים בכניסה לחדר האוכל עם מרחק מתאים בין האורחים למניעת התקהלות (רצוי לסמן מקומות עמידה מרווחים לתור הממתינים) והגבלת מס’ המחכים בתור. הבטחת תורים קצרים והמתנה קצרה בתור. מומלץ לתזמן את הארוחות במספר מושבים עם רישום מקדים כדי לווסת את כמות הסועדים.
4. הגשה באמצעות ‘רום סרוויס’: הגשה לחדרים תתבצע מתוך תפריט קיים. עובד המלון יספק כלי הגשה, בעדיפות חד פעמי אשר ייזרק לאחר האוכל. פרטי המזון יהיו מכוסים ע”י “קלושים” (כיסוי פלסטי על הצלחת) או ניילון דביק. אין לפנות כלים מלוכלכים על עגלות שעליהן כלים נקיים או מזון להגשה.
5. הגשה באמצעות מזנונים: מניעת התעסקות באוכל ע”י האורחים. הצבת עובד המלון שיגיש את המזון לצלחת האורחים. יש לנקות ולהחליף מזון וכלי הגשה בתדירות גבוהה. חיטוי המשטחים במזנון אחרי כל הגשה.
6. ניקוי וחיטוי בתדירות גבוהה של: הדלפקים, השולחנות, כיסאות הסועדים, מסכי מגע, לחצני מכונות הקפה והשתייה.
7. סידור השולחנות – סידור השולחנות והכיסאות ייעשה כך שיישמר מרחק מהכיסאות של השולחנות האחרים מסביב (לא פחות מ- 2 מ’ מרחק לאחר הזזת כסאות). תותר ישיבה משותפת ללא מגבלת מרחק של אורחים הלנים יחד בחדר ו/או מנהלים משק בית משותף.
8. כול כלי האוכל משולחן שסעדו בו, יעברו הדחה במדיח כלים כולל כלים שלא נעשה בהם שימוש מחשש שהזדהמו. מפות ומפיות שולחן רב פעמיות יעברו כביסה בטמפ’ גבוהה כמקובל.
9. בטיפול במזון יתבצע חיטוי ידיים בתדירות גבוה. העבודה תוך חבישת מסיכת פנים כל העבודות תבוצענה עם כפפות נקיות שיוחלפו בתכיפות גבוהה.
10. צוות המטבח יעבוד בצורה נפרדת מצוות ההגשה וימנע ממגע עם אורחי המלון.
11. מערכת אוורור ומנדוף – בדיקת תקינות, תחזוקה וניקוי של מערכת האוורור, והמנדוף.
12. בהדחת כלים ידנית (לא במכונה) יש לפעול על פי סדר הפעולות הבא: שטיפה, חיטוי, ייבוש. ייבוש ייעשה ע”י שימוש בנייר חד פעמי שייזרק ולא ע”י מגבת.
13. פינוי אשפה – יש לפנות אשפה בתדירות גבוהה למיכל המרכזי.
14. עמדת משלוחים – משלוחים יוכנו בעמדה ייעודית. יש לשמור על ניקיון העמדה ולחטא בהתאם להוראות משרד הבריאות.. האריזות יישמרו בשקיות או בכלים סגורים.
15 .סגירת המטבח סוף יום העבודה – יש להקפיד שכל מוצרי המזון יהיו סגורים ומכוסים. שטיפת הכלים במדיחים – בחום 70 מ”צ עפ”י המלצת משרד הבריאות.

פינות משחק / גני ילדים

המלונות יפעלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

משק בית – חדרים ושטחים ציבוריים

חדרים שנעזבו וצפויים לקבל אורחים חדשים ינוקו ויחוטאו לאחר עזיבת האורח את החדר.
תשומת לב מיוחדת גם לחיטוי וניקוי מקומות או אמצעים שנוגעים בהם תכופות כמו שלטים, מפסקים, ידיות, פינות, כוסות, דלתות, מעקים מזוזות וכו’.
תתבצע החלפת כפפות חדשות בכניסה לכל חדר לפני הניקוי – הצוות יתודרך לגבי אופן ההחלפה.
יתבצע רישום מדויק של מספרי החדרים ושעות הניקוי של כל חדר וחדר.
כניסת עובד לחדר מאויש בעקבות קריאה תתבצע תוך שמירה על כללי ריחוק בין העובד לאורח. העובד יכנס עם כפפות ומסכה – ציוד כגון מגבות, אמנטיס, כבודה, רום סרוויס וכו’ (מה שאפשרי) יימסר ארוז בשקית. בעדיפות להשארת הפריטים מחוץ לדלת.
טיפול בטקסטיל (סדינים וכו’) ע”י הכנסתם לשקית מיוחדת נפרדת אטומה ומסומנת ללא ניעור. והבאתה בזהירות לכביסה חמה בטמפ’ של מעל 70 מעלות צלסיוס עם סבון כביסה.
לאחר עזיבת אורחים יש לפנות את כלל הכלים מהחדר כדוגמת כוסות ושאר הפריטים.
אביזרים חד פעמיים כמו מגבות יד, כפפות, מסכות, ניירות טישיו יושמו לפי הנחיות משרד הבריאות.
אימון צוותי הניקיון והחדרנות בשימוש בכפפות, מסכות, נעליים סגורות וכו’.
תהליכי הכביסה יהיו כאלה שלא יאפשרו קיום נגיפים או חיידקים ע”י טמפ’ מים וחומרי חיטוי.
חדר ששהו בו אורחים או עובדים החשודים כנושאי הנגיף יעבור חיטוי מיוחד ע”י חברה חיצונית ע”י ריסוס וערפול וייסגר ל – 7 ימים (טווח מקסימאלי).

בתי כנסת
יש לשמור על כללי הריחוק החברתי. נכון למועד כתיבת המסמך מותרת התקהלות בשטח פתוח של עד 19 אנשים בריחוק של לפחות 2 מ’ אחד מהשני, תוך שימוש במסכת פה-אף.
אפשרות לקיים את התפילות במרחבים החיצוניים של המלון תוך גידור המתחם על ידי חבלול.


בריכות שחייה ומתקני רחצה

1. ככל שמבוצע שימוש מספק בכלור וקיימת שליטה על מספר המתרחצים – ניתן להפעיל את בריכת השחייה ובלבד שיישמר ריחוק חברתי בין המתרחצים בתוך מים ובין הנופשים מחוץ למים, צפיפות הרוחצים בבריכה תבוקר עפ”י מדד של מספר רוחצים למ”ר בכפוף לאישור משרד הבריאות.
2. מעבר להנחיות התברואיות הקבועות לשימוש בבריכה ע”י האורחים, יש להדגיש באמצעות שילוט בולט את ההנחיות הספציפיות למניעת קורונה.
3. יש להבהיר לאורחים כי מגבות הרחצה הן לשימוש אישי ואין להעבירן מאורח לאורח.
4. יש לנטר את מספר הנכנסים לשטח הבריכה, למלתחות ולאזורי המנוחה מסביב ובמקרה הצורך, להגביל כניסת מתרחצים, על מנת למנוע צפיפות במקום.
מחלקת המשק תקפיד על חיטוי תכוף של הכסא/מיטת הנוח בין משתמשים. רחק בין מיטות השיזוף/כסאות ישיבה יהיה 2 מטר לפחות.
5. מלתחות יעברו ניקוי וחיטוי תכופים כתלות בהיקף הפעילות.
6. מתקנים רחצה אחרים – בריכות זרמים, סאונה, חמאם וכו’ – יש להקפיד על טיפול ותחזוקה כאמור לעיל בפרק העוסק במתקני מים לפי הנחיות משרד הבריאות למי נופש ובריכות זרמים. במתקנים מסוג זה השימוש יהיה יחידני או 7. למספר מצומצם של משתמשים השוהים יחד ומצויים ממילא במגע קרוב בחופשה (לדוגמא בני זוג).

ספא

1. האורח יחויב במילוי שאלון בריאות ייעודי לקיום חום ותסמינים רלבנטיים לקורונה. כמו כן תתבצע מדידת חום.
2. יש להקפיד על ריווח חדרי ההמתנה ותזמון הגעת המטופלים.
3. המטפלים ואנשי הצוות ישתמשו במסכה וכן חלוק / סינר חד פעמי. יתבצע חיטוי ידיים תדיר לפני, תוך כדי ולאחר טיפולים.
4. ככל שהטיפול מאפשר זאת, ישנה עדיפות לביצוע הטיפול כאשר המטופל משתמש בכפפות בחלק מן הטיפול או בכולו.
5. יש להקפיד על ניקוי וחיטוי בין המטופלים ובתחילת וסוף כל יום עבודה, כביסה נאותה של כלל הפריטים והשלכה נאותה של פסולת ואשפה.
6. בעת טיפול בפנים לרבות עיסוי, טיפול קוסמטי המטפל ישתמש גם במשקף מגן בנוסף למסכה.
7. כלים רב פעמיים יעברו חיטוי באמצעות סטריליזטור בין מטופלים כמקובל.

ומה מציעים המלונאים באופן כללי?

1. שימוש באמצעים טכנולוגיים חדשניים שיאפשרו הפחתת המגע בין אנשי הצוות לאורחים וכל באי המלון האחרים.
2. כתיבת נהלים, הדרכות לצוות והטמעתם.
3. הקפדה על ריחוק פיזי וחברתי.
4. שמירה על היגיינה אישית וסביבתית.
5. הקפדה על ניקיון וחיטוי סביבתי בחומרים בעלי תו תקן ישראלי.
6. שימוש באמצעי מיגון פיזיים כדוגמת מחיצות, מסיכת פה אף וכפפות חד פעמיות.
7. מענה מהיר ונחוש לאיתור וטיפול במקרים חשודים ובמגעים הקרובים שלהם.
8. סקירה מוקדמת של כל עובדי המלון והבאים בשעריו טרם כניסתם למלון על ידי מילוי הצהרת בריאות ומדידת חום.
9. הימנעות מפעילות היוצרת סיכון גבוה להדבקה.

עקבו אחרי פספורטניוז בפייסבוק, בטוויטר וגם, באפליקציה

שיתוף ב email
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב whatsapp
שיתוף ב telegram
שיתוף ב linkedin

השאירו תגובה לפוסט

1 מחשבה על “פרסום ראשון: כל ההמלצות של המלונאים לפתיחת בתי המלון”

  1. בהגבלות שמטילים על האורחים ( בעיקר על שמירת רווח בין האנשים ), עדיף להשאר בבית. זה לא ישים, וכנראה שבתי המלון ירגישו זאת במחזורי האורחים, או לחילופין אף אחד לא יאכוף זאת. למלונות מגיעים כדי לנפוש ולהנות. לא לשהות תחת מגבלות מחמירות.
    לגבי הניקיון – זה היה אמור להאכף במקור ולא רק עכשיו. זה המינימום ההכרחי שהמלונות
    צריכים להיות מחוייבים לו.

לתגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

רוצים לדעת כל מה שחם בעולם התיירות והתעופה?

הצטרפו לשירות הניוזלטר שלנו לקבלת עדכונים 24/7

  • flying sport 2020

כתבות פופולריות

החדשות הכי חמות של עולם התיירות והתעופה

אני מעוניין לקבל חדשות, עדכונים והודעות פרסומיות מפספורטניוז.