Makam-Teaser

רשות ההגבלים העסקיים פשטה על משרדי סאן דור

אל על דיווחה לפני זמן קצר לבורסה כי חוקרים מטעם רשות ההגבלים העסקיים הגיעו הבוקר למשרדי סאן דור, אספו מסמכים וביקשו ממספר מנהלים להתלוות אליהם לחקירה

אל על הודיעה כי הבוקר (שלישי) הגיעו חוקרים מטעם רשות ההגבלים העסקיים למשרדי חברת הבת, סאן-דור נתיבי אויר בינלאומיים בע"מ, אספו מסמכים וביקשו ממספר מנהלים להתלוות אליהם לחקירה. בנוסף, דווח כי חוקרי הרשות הגיעו גם למשרדי אל על לצורך איסוף מסמכים.

החברה הודיעה כי אין בידיה מידע בנוגע לנסיבות הנחקרות וכי לא תהיה רשאית לפרסם מידע נוסף בשלב זה, אלא באישור רשות ההגבלים העסקיים.