רשות שדות התעופה שוקלת להטיל עיצומים כספיים על דניה סיבוס

זאת על רקע התקדמות העבודות בשדה התעופה ע"ש אילן רמון. עפ"י החוזה בין הצדדים הרשות יכולה להטיל קנסות. דניה סיבוס בתגובה: "דניה סיבוס ורשות שדות התעופה פועלות בשיתוף פעולה ובתאום מלא". רש'ת: "אין שום פערים בנינו לבין דניה סיבוס כרגע"

צילום: Shutterstock

רשות שדות התעופה שוקלת להטיל עיצומים כספיים על חברת דניה סיבוס, זאת על רקע העבודות הנעשות בבניית שדה התעופה ע"ש אילן רמון.

לפספורטניוז נודע כי ברש'ת אינם שבעי רצון מהתקדמות לוח הזמנים מבחינת העבודות הנעשות בשדה, וציפו להיות כעת בשלב מתקדם יותר.

עפ"י ההסכם לרש'ת יש אפשרות להטיל סנקציות כספיות, שיכולות להגיע אף לסכומים של עשרות מיליוני שקלים.

גורמים בסביבת דניה סיבוס אמרו על הדברים, כי מבחינת החברה הכול מתנהל עפ"י לוח הזמנים המתוכנן: "עובדים יחד עם הרשות להשלמת המשימה ללא קנסות, כאשר יש עבודה משותפת להשלמת השדה המפואר והמורכב הזה.. אנחנו מתואמים עם הרשות על לוחות הזמנים ועומדים בהם. צריך להתגאות במוצר ובמה שבוצע שם".

מדניה סיבוס נמסר בתגובה: "דניה סיבוס ורשות שדות התעופה פועלות בשיתוף פעולה ובתאום מלא על פי לוחות הזמנים שנקבעו לסיום הפרויקט".

מרשות שדות התעופה נמסר בתגובה: "אין שום פערים בנינו לבין דניה סיבוס כרגע, אין שום כוונה נכון לשעה זו לגעת בדניה סיבוס".  

נושאים שמוזכרים בידיעה