Makam-Teaser

רשת ישרוטל תקים מלון ב"בניין השקם" ביפו

בכוונת החברה להקים במקום, במשותף עם המוכר, משה ישעיהו, מלון יוקרה מקבוצת Isrotel Exclusive Collection, שיכלול 120 חדרים. הרשת תשלם בעד הנכס 34.750 מיליון ₪. בהקמת המלון יושקעו 97 מיליון ₪. קיום ההסכם מותנה בקבלת אישורים

רשת המלונות ישרוטל הודיעה היום (שלישי) על רכישת מחצית מזכויות הבעלות ב"בניין השקם" בשדרות ירושלים 8 ביפו, תמורת 34.750 מיליון ₪ + מע"מ.

בכוונת החברה והמוכר, משה ישעיהו, להקים באופן משותף מלון יוקרה מקבוצת Isrotel Exclusive Collection, שיכלול 120 חדרים, בריכה, לובי, שטחי שירות, ספא, חדרי ישיבות ומסעדה וכן קומת מסחר, שתושכר. המלון יתחרה במלון נורמן, שממוקם לא רחוק מהמלון.

סכום של 27.8 מיליון הועבר למוכר במועד חתימת ההסכם והסכום הנותר ישולם במועד השלמת העסקה, הצפוי בתוך 90 יום ממועד החתימה, בכפוף להתקיימות מספר תנאים. החברה צפויה לממן את הרכישה ממקורות עצמאיים.

אמדן ההשקעה הצפויה בהקמת המלון הינה כ-97 מיליון ₪, אשר יחולקו שווה בשווה בין רשת ישרוטל ומשה ישעיהו. צפי הקמה תוך 4 שנים.

חברת ישרוטל ניהול תשכור את המלון ותפעיל אותו במשך 24 שנים ו-11 חודשים, החל ממועד חתימת הסכם השכירות. ישרוטל ניהול מתחייבת לתשלום דמי שכירות שנתיים מינימאליים או אחוזים מהמחזור, הגבוה מביניהם.

הסכם השכירות מותנה בקבלת היתר לבניית המלון תוך 36 חודשים ממועד חתימת הסכם השכירות או קבלת אישור עקרוני לתוספת הבנייה תוך 24 חודשים ממועד חתימת הסכם השכירות. כמו כן ההסכם  ותנה בקבלת אישור הממונה על ההגבלים העסקיים להסכם השכירות תוך 6 חודשים ממועד חתימת ההסכם.