רשת מלונות דן: עלייה ברווחים בזכות הוצאות המימון

רשת המלונות רשמה רווח של כ-65 מיליון שקל בחציון הראשון של 2019, לעומת סך של כ-39 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני רשמה הרשת רווח של כ-58 מיליון שקל. הוצאות המימון קטנו בכ-21 מיליון שקל

מלון דן ירושלים. צילום: אורי אקרמן

רשת מלונות דן בראשות המנכ"ל רונן ניסנבאום רשמה בחצי השנה הראשונה של 2019 שיפור גדול לעומת התקופה המקבילה ב-2018 כאשר סיימה עם רווח של כ-65 מיליון שקל לעומת כ-58 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ההכנסות בחצי השנה הראשונה צמחו בכ-15.4% והסתכמו לסך של כ-711 מיליון שקל לעומת כ-616 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני ההכנסות רשמו עלייה של כ-15%, הסתכמו הכנסות הקבוצה לסך של כ-415 מיליון שקל לעומת כ-360.5 מיליון שקל אשתקד.

הרווח התפעולי לפני פחת ומימון הסתכם בחצי השנה הראשונה בכ-146 מיליון שקל לעומת כ-122 מיליון שקל אשתקד. בחצי השנה הראשונה היה פחת והפחתות בסך של כ-57 מיליון שקל לעומת כ-42 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2018. ברבעון השני היה פחת והפחתות בסך של כ-31 מיליון שקל לעומת כ-21 מיליון שקל ברבעון השני של 2018.

הוצאות המימון של דן קטנו מאוד בתקופת הדוח, כאשר בתקופת הדוח היו לקבוצה הוצאות מימון, נטו בסך של כ-4.5 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-25.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני לשנת 2019 היו לקבוצה הוצאות מימון, נטו בסך של כ-3.6 מיליון שקל לעומת הוצאות מימון, נטו בסך של כ-16.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

מלונות דן: ירידה ברווחי מלונות דן בחציון הראשון של 2018.

 

נושאים שמוזכרים בידיעה