Makam-Teaser

2017: שנת שיא בתיירות הנכנסת ובתיירות היוצאת

עפ"י הנתונים העדכניים של הלמ"ס (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה), בשנה החולפת נרשמו 3.86 מיליון כניסות של מבקרים, מתוכן 3.6 מיליון כניסות תיירים. בתיירות היוצאת נרשמו 7.6 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל

צילום: 123fr

לסיכום שנת 2017 בענף התיירות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדווחת על הנתונים המעודכנים.

3.86 מיליון כניסות מבקרים לישראל (עלייה של 26% לעומת 2016).

3.6 מיליון כניסות תיירים (עלייה של 25%).

3.2 מיליון כניסות תיירים בדרך האוויר (עלייה של 22%).

82 אלף כניסות דרך אילת (עלייה של 56% ).

408 אלף כניסות תיירים בדרך היבשה (עלייה של 47%).

250 אלף כניסות של מבקרי יום (עלייה של 47%), מתוכן 53 אלף כניסות של נוסעים בשיוט.

מספר כניסות התיירים שנרשם בשנת 2017 גבוה ב-22% מזה שנרשם ב-2013 (2.96 מיליון, שהייתה שנת השיא הקודמת).

בשנת 2017 המספר הגבוה ביותר של תיירים המגיעים מארץ אחת היה מארצות הברית – 779 אלף (עלייה של 20% לעומת 2016) ומרוסיה – 332 אלף (עלייה של 25% לעומת אותה תקופה אשתקד), ואחריהן: צרפת – 309 אלף, גרמניה – 218 אלף ובריטניה – 199 אלף.

7.6 מיליון יציאות ישראלים לחו"ל

בשנת 2017 נרשמו 7.6 מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל (עלייה של 12% לעומת 2016), 7.1 מיליון יציאות היו דרך האוויר (עליה של 13% ויותר מהכפלה של מספר היציאות לפני עשור בשנת 2008 – 3.536 מיליון!), 448 אלף יציאות היו בדרך היבשה (עליה של 1%), 216 אלף מהיציאות בדרך היבשה היו לסיני (עליה של 4%). בדרך הים נרשמו 59 אלף יציאות (עליה של 4%).

2.0 מיליון יציאות – 27% מכלל היציאות היו בחודשי הקיץ (יולי-אוגוסט).

בכל שנת 2017 כ-11% מכלל היציאות (870 אלף) היו של ילדים עד גיל 14, בעוד שחלקם בחודשי הקיץ, יולי-אוגוסט, היה 20% (413 אלף).

מספר היציאות הגבוה ביותר דרך נתב"ג נרשם ב – 17  באוגוסט: כ- 42 אלף יציאות לחו"ל ביום אחד – לעומת  19 אלף יציאות בממוצע ליום.

כ- 3.8 מיליון ישראלים יצאו לחו"ל בשנת 2017, מהם 2.2 מיליון נסעו לחו"ל פעם אחת בלבד במהלך השנה ו- 1.6 מיליון נסעו לחו"ל פעמיים או יותר.