Makam-Teaser

שיא כל הזמנים: 426.4 אלף תיירים נכנסו באוקטובר לישראל

חודש אוקטובר 2017 הינו הטוב ביותר בתיירות בכל הזמנים. על פי הנתונים נרשמה עליה של כ-57% בתיירות ביחס לחודש אוקטובר 2016. שר התיירות יריב לוין: "שנה שלמה של מגמה חדה וברורה של עליות בתיירות לישראל"

עליה ברווחיי מלונות ישראל

החודש הטוב ביותר בתיירות בכל הזמנים.

בחודש אוקטובר 2017 נכנסו לישראל 426.4 אלף תיירים – עליה של 57% ביחס לחודש אוקטובר אשתקד.

בתשעת החודשים הראשונים של 2017 במצטבר נכנסו לישראל כ-3 מיליון תיירים- עליה של 26% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

סה"כ ההכנסות מתיירות בחודש אוקטובר נאמדות בכ-584 מיליון $.

חודש אוקטובר 2017:

נתוני חודש אוקטובר משקפים עליה של כ-57% בתיירות ביחס לחודש אוקטובר 2016 ועלייה של כ-47% ביחס לחודש אוקטובר 2015.

  • דרך האוויר נרשמו בחודש אוקטובר 373.9 אלף כניסות של תיירים, עליה של 54.1% ביחס לאוקטובר 2016 ועלייה של 45.4% ביחס לאוקטובר 2015.
  • דרך היבשה נכנסו לישראל כ-52.5 אלף תיירים מתוכם 41.7 אלף מירדן ו10.8 אלף דרך מצריים.
  • בחודש אוקטובר נכנסו לישראל 37.5 אלף מבקרי יום (בלבד) לעומת 18.2 אלף באוקטובר אשתקד עליה של 106% ביחס לאוקטובר 2016 ועליה של 5.6% ביחס לאוקטובר 2015.

ינואר – אוקטובר 2017:

נתוני הכניסות בתקופה ינואר – אוקטובר 2017 משקפים עליה של 25.6% בהיקף התיירות לישראל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו בכ-3 מליון תיירים לעומת כ- 2.4 מליון בינו'- אוקטובר 2016. ביחס לתקופה המקבילה בשנת 2015 מדובר בעלייה של  כ-24%.

סך ההכנסות מתיירות בחודש אוקטובר – מעל 2 מיליארד ₪.

שר התיירות יריב לוין: "קיבלנו השבוע את התיירת ה-3 מיליון מוקדם מן הצפוי, בעיקר בגלל הנתונים יוצאי הדופן של כניסות התיירים בחודש אוקטובר – מעל 400 אלף תיירים בחודש אחד. זהו נתון חסר תקדים בכל קנה מידה, שמשקף 80 אלף תיירים יותר מהחודש הטוב ביותר שציינו עד כה. בזה אנחנו משלימים שיא רצוף של 12 חודשים – שנה שלמה של מגמה חדה וברורה של עליות בתיירות לישראל".