Makam-Teaser

הסכם קיבוצי חדש בענף המלונאות: השכר יעלה ב-7.25%

שיפור בתנאי העסקתם של כ-40 אלף עובדי ענף המלונאות בעקבות הסכם קיבוצי חדש שנחתם הבוקר (ג'). אמיר חייק, נשיא התאחדות המלונות: "ההסכם מיטיב עם העובדים תוך אחריות מלאה למעסיקים"

הבוקר (ג') נפל דבר: נחתם הסכם קיבוצי חדש שישפר את תנאי העסקתם של כ-40 אלף עובדים בכ-400 בתי מלון ובתי הארחה ברחבי הארץ. בפועל, שכרם יעלה ב-7.25% אך לא בפעם אחת אלא בשלוש פעימות תוך 4 שנים: 2.25%, 2.5% ו-2.5%. כמו כן, העובדים יקבלו מענק בגובה 26% משכר היסוד, שמשמעותו תשלום בגובה של כ-1,000 שקל לפחות. מענק זה יתקבל עבור התקופה שבין ינואר לאוקטובר 2017 לעובדים אשר צברו ותק של 30 חודשים ביום 1.1.17.

בשורה נוספת הכלולה בהסכם קובעת כי יחול שינוי בתוספת הוותק הנהוגה בענף, כך שהיא תיטיב עם העובדים הוותיקים יותר. עד כה תוספת הוותק שקיבל עובד לאחר כל שנה הייתה שקלית ועמדה על 35-45 שקל. עתה, התוספת תגדל ותחושב באופן אחוזי, כך שגובהה יעמוד על 40-80 שקל לכל שנה. בנוסף לכך, ההסכם מפחית משעה וחצי לכדי שעה את ניכוי זמן ההפסקות מהעובדים.

עוד קובע ההסכם כי תגדל ההפרשה של העובדים לקרן הרווחה המשותפת להסתדרות ולהתאחדות המלונות, אשר כספיה מוקדשים לארגון פעילויות רווחה לטובת העובדים ולהוצאת עובדים במקצועות השחיקה לפרישה מוקדמת. כמו כן, שונה הסדר הגבייה לקרן ההדרכות המקצועיות לעובדי הענף, אשר מנוהלת על ידי ההסתדרות. קרן זו אמונה בין היתר על השתלמויות וקורסים להגברת איכות השירות והפריון של העובדים, בתחומים רבים הקשורים לענף. ההסכם, שהושג לאחר תקופת הידברות ממושכת בין הצדדים, יחול למשך 4 שנים והוא ישפיע על כלל עובדי הענף בהם חדרנים ועובדי ניקיון, אנשי תחזוקה ולוגיסטיקה, עובדים אדמיניסטרטיביים, עובדים בתחום המזון ועוד.

על ההסכם הזה חתמו הבוקר: יו"ר ההסתדרות, אבי ניסנקורן;  נשיא התאחדות המלונות, אמיר חייק;  יו"ר איגוד עובדי המלונות, כימיה, שמירה וניקיון, פרדי כהן;  מזכיר ארצי באיגוד עובדי המלונות, יוסי ברבי ; יו"ר ועדת העבודה של התאחדות המלונות, שמעון לוי;  סמנכ"ל ההתאחדות, יואב בכר ונציגי עובדי הענף.

ניסנקורן אמר במעמד טקס החתימה על ההסכם: "לענף המלונות, אשר אמון על אירוח תיירות הפנים והחוץ, תפקיד מפתח בחיזוק ובהתפתחות המשק הישראלי. אני מברך את כלל עובדי הענף על ההסכם אשר נותן מענה לסוגיות הייחודיות לו ומביא לשיפור משמעותי בתנאי העסקתם תוך הבטחת תגמול ראוי על עבודתם המסורה. אני מודה לנציגי עובדי הענף על כך שהפגינו בגרות ונחישות לאורך המו"מ, ושולח ברכת יישר כוח גם ליו"ר האיגוד פרדי כהן, לנשיא התאחדות המלונות בישראל אמיר חייק ולכל הגורמים אשר עמלו על הוצאת ההסכם לפועל".

חייק: "הסכם מאוזן המיטיב עם העובדים"

אמיר חייק: "מדובר בהסכם מאוזן המיטיב עם העובדים תוך אחריות מלאה למעסיקים בבתי המלון הקטנים והגדולים כאחד. אני מודה ליו"ר ההסתדרות ולנציגיו וכן לצוות המו"מ בראשותו של שמעון לוי יו"ר ועדת העבודה ויואב בכר סמנכ"ל ההתאחדות ומבקש לציין את יחסי העבודה התקינים בענף תוך תקווה שההסכם יתרום גם לגיוס עובדים חדשים שיראו במלונאות קריירה לטווח ארוך".

כהן: "לאחר מו"מ ממושך הבאנו בשורה גדולה לכל עשרות אלפי עובדי ענף המלונות, בדמות הסכם הכולל בין היתר העלאת שכר קבועה, מענק, שכר מינימום מוגדל ושיפור תנאי הרווחה והיכולות המקצועיות של העובדים. העובדים יתוגמלו באופן מכובד בהתאם לתנאי העסקתם הייחודיים הכוללים לא פעם עבודה מעבר לשעות נורמטיביות. אני מודה לאנשי התאחדות המלונות, לנציגי העובדים ולעובדי האיגוד וההסתדרות אשר עשו לילות כימים למען הצלחת ההסכם והבאתו לקו הסיום".

 

שר התיירות: " ברכה גדולה לענף התיירות"

שר התיירות, יריב לוין הצטרף אף הוא לברכות: ״ההסכם הקיבוצי שנחתם בין ההסתדרות והתאחדות המלונות הוא ברכה גדולה לענף התיירות. אני מברך את הצדדים שעבדו על גיבוש ההסכם והביאו למעמד החתימה. העובדים הם הנכס החשוב ביותר לענף ושיפור תנאי העסקתם הוא צעד חשוב וחיוני".