הלמ"ס: עלייה במספר הישראלים שיצאו לחו"ל

בין החודשים ינואר למרץ 2018 יצאו 604 אלף ישראלים לחו"ל, סך הכול נרשמו 659 אלף יציאות, כאשר 608 אלף היו דרך האוויר. 569 אלף נוסעים יצאו פעם אחת מישראל, ו- 35 אלף יצאו יותר מפעם אחת, 70% מהיוצאים היו גברים. נתונים נוספים בכתבה

ריבוי הטיסות מנתב"ג בשילוב המחירים האטרקטיביים משפיעים היטב על מספרם ההולך וגדל של הישראלים היוצאים לחו"ל.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת את דו"ח יציאות ישראלים לחו"ל בחודש מרץ החולף, ממנו עולה כי המגמה לא רק נמשכת מתחילת השנה אלא אף מטפסת עוד יותר.

עפ"י הנתונים, בחודש החולף נרשמו 659 אלף יציאות לחו"ל, כאשר סך הכול נרשמו יציאות של 604 אלף ישראלים –  608 אלף יציאות התבצעו דרך האוויר.

569 אלף נוסעים יצאו פעם אחת מישראל, ו- 35 אלף יצאו יותר מפעם אחת, 70% מהיוצאים היו גברים. 2% מתוך סך היציאות היו של ישראלים המתגוררים בחו"ל ובאו לישראל לביקור מולדת.

בשלושת החודשים האחרונים, ינואר-מרץ. נרשמו 723 אלף יציאות של ישראלים לחו"ל בממוצע לחודש, עלייה של 5% לעומת שלושת החודשים הקודמים, אוקטובר-דצמבר 2017.

עוד עולה מניתוח נתוני המגמה של מספר היציאות לחו"ל עולה, כי בשלושת החודשים החולפים ינואר-מרץ 2018, נרשמה עלייה של 1.8% של הישראלים היוצאים בממוצע מדי חודש.