Makam-Teaser

היי דרומה: זינוק באוקטובר במספר הטסים לאילת עם ארקיע וישראייר

ארקיע הטיסה 82,574 נוסעים, המהווים 70.7% מכלל הנוסעים - עלייה של כ-21% לעומת אוקטובר אשתקד. ישראייר שהטיסה באוקטובר 33,655 מציגה עלייה של 7%. ומאיזה שדה תעופה הישראלים הכי מעדיפים לטוס לאילת?

חודש אוקטובר עשה טוב לחברת ארקיע.  על פי דו"ח רשות שדות התעופה, ארקיע רשמה עלייה של 21.3% במספר הטסים עימה לאילת, זאת בהשוואה לחודש אוקטובר 2016.

סך הכל הטיסה ארקיע 82,574 נוסעים המהווים 70.7% מכלל הנוסעים.

גם ישראייר סוגרת חודש לא רע מבחינתה. הטיסה 33,655 נוסעים המהווים 28.8% מכלל הנוסעים – עלייה של 7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

ומה המצב במצטבר מתחילת השנה? על פי דו"ח רש"ת, בעשרת החודשים הראשונים של 2017, ארקיע רשמה עלייה של 4.5% במספר הטסים לאילת, עם 823,847 נוסעים המהווים 70.4% מכלל הנוסעים. לעומת זאת, ישראייר רושמת ירידה של 8% במספר הנוסעים לאילת מתחילת השנה, עם 341,840 נוסעים המהווים 29.2% מכלל הנוסעים.

נתון מעניין נוסף שעולה מהדו"ח: בחודש אוקטובר טסו משדה דב 54% מכלל הנוסעים ובסך הכל 63,084; מנתב"ג טסו 40.5% – 47,251; ואילו מחיפה כ-5% מכלל הטסים – 5,958 נוסעים בסך הכל. 

מתחילת השנה ועד חודש אוקטובר טסו משדה דב, 628,726 נוסעים המהווים 53.7% – עלייה של 2.7%; מנתב"ג טסו 40.6% שהם 475,321 נוסעים – ירידה של 1.2% לעומת התקופה המקבילה אשתקד; ואילו מחיפה טסו מתחילת השנה 62,215 נוסעים המהווים 5.3% – ירידה של כ-7.5%.