Makam-Teaser

ארקיע: עלייה של 3% בטיסות לאילת

חברת התעופה הטיסה 741,273 נוסעים מתחילת השנה לעומת 719,594 נוסעים שטסו עימה בתשעת החודשים הראשונים של 2016

נצבע בלוגו החדש. צילום: יח"צ

חברת ארקיע רשמה עלייה של 3% במספר הנוסעים שטסו עימה לאילת בתשעת החודשים הראשונים של השנה.

סך הכל טסו עם החברה 741,273 נוסעים המהווים כ-70% מסך הנוסעים, לעומת 719,594 נוסעים שמהוויים כ-67% בתשעת החודשים הראשונים של 2016.

בחודש ספטמבר כפי הנראה בשל חגי תשרי, רשמה החברה ירידה של כ-11% במספר הנוסעים שטסו איתה לאילת. סך הכל טסו עם החברה 71,207 נוסעים שמהווים כ-70% מכלל הנוסעים, לעומת 80,204 שמהוויים כ-67.5% מסך הנוסעים בחודש ספטמבר אשתקד.

רוב נוסעי ארקיע טסים משדה דב, כאשר בתשעת החודשים הראשונים של השנה עברו בשדה דב סך של 605,709 נוסעים, כאשר 421,031 היו נוסעי ארקיע.

בחודש ספטמבר טסו משדה דב 61,231 נוסעים, כאשר 42,982 מהם היו נוסעי חברת ארקיע.