אל על מכרה שני מטוסי בואינג תמורת 13 מיליון דולר

מטוס אחד יירכש על ידי חברת תעופה בפיליפינים, והמטוס השני ע"י חברת השקעות בסינגפור. המטוסים יגרעו מצי המטוסים של אל על בחודש ספטמבר

חברת התעופה, אל על, הודיעה היום לבורסה לניירות ערך, על כך שהיא חתמה על הסכמים למכירת שני מטוסי בואינג מדגם 767-200, משנת ייצור 1983. התמורה שתקבל החברה בגין כל אחד מהמטוסים, הינה, 6.5 מיליון דולר, ובסה"כ  כ-13 מיליון דולר. המטוסים יימסרו לחברות בחודש ספטמבר הקרוב.
מטוס אחד יירכש על ידי חברת תעופה בפיליפינים והמטוס השני על ידי חברת השקעות בסינגפור.

התמורה בגין מטוס אחד תשולם בימים הקרובים, ואילו בגין המטוס השני תקבל החברה דמי קדימה בסך של 650 אלף דולר, כאשר יתרת התמורה תשולם במועד מסירת המטוס. בגין מכירת שני המטוסים צפויה החברה לרשום בדוחות הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2008, רווח הון לפני מס בסך של כ-9 מיליון דולר.