Makam-Teaser

לופטהזה וסוויס על סף הסכם עם סוכני הנסיעות

לאחר דיונים ושיחות רבות בין נציגי הצדדים מסתמנת פשרה שתדחה את המעבר למודל החדש לינואר 2009

חברות לופטהנזה וסוויס בשיתוף פעולה עם נציגי סוכני הנסיעות הגיעו להבנות בנוגע למעבר למודל העבודה החדש בשוק הנסיעות הישראלי ולגבי התהליכים המשפטיים הקשורים למעבר הזה.


במסגרת ההסדר המסתמן, בכפוף לביטול ההליכים המשפטיים, יידחה מועד יישום המודל החדש ל-1 ינואר 2009 . שיעורם של דמי הטיפול שיקבעו על ידי חברות התעופה, המשקפים עלויות טיפול סבירות שיאפשרו לסוכן הנסיעות לגבות גמול הוגן בגין שירותיו, יהיה כאמור בהודעתן מחודש אפריל שנה זו.


הצדדים יפנו לבית המשפט לקבלת אישור פורמלי. עופר קיש, מנכ'ל לופטהנזה ישראל, ואבנר גורדון, מנכ'ל סוויס ישראל, מברכים על ההסדר המסתמן המסמל תחילתו של עידן חדש בענף הנסיעות בישראל.