קבוצת תומאס קוק הגיעה להסדר עם הבנקים

לאחר מספר ימים מורטי עצבים, שבהם דווח על קשיים כלכליים, הגיעה הקבוצה להסכם עם הבנקים, לפיו יועמדו לזכות הקבוצה 200 מיליון ליש"ט עד 30 באפריל 2013.

קבוצת התיירות הוותיקה תומאס קוק, שבימים האחרונים דווח כי היא נמצאת בקשיים כלכליים, הודיעה שהצליחה להגיע להסכם עם הבנקים, לפיו הבנקים יעניקו לחברה אשראי שיאפשר את החוסן הכלכלי של הקבוצה.

קבוצת הבנקים, שכוללת את ברקליס, HSBC, RBS ויוניקרדיט, הסכימה לספק אשראי בסך 200 מיליון ליש"ט, עד ל-30 באפריל 2013, במקום ה-100 מיליון ליש"ט לטווח קצר, שעליהם דווח ב-21 באוקטובר 2011. בנוסף, הבנקים הסכימו לשינוי בחוזה הפיננסי, בהתאם לתנאים החדשים. אשראי זה מאפשר לקבוצה מרחב תמרון להתמודדות עם ארועים בלתי צפויים ועם הסביבה הכלכלית.

כפי שדווח לפני כן, מועצת המנהלים נוקטת צעדים להקטנת החוב של הקבוצה ולהשגת מבנה כלכלי ראוי יותר עם הזמן. החברה גם לקחה על עצמה לבצע ביקורת אסטרטגית, שאת תוצאותיה המוקדמות לגבי 12 החודשים, אשר מסתיימים ב-30 בספטמבר 2011, היא תפרסם בשבוע של ה-12 בדצמבר 2011.

נושאים שמוזכרים בידיעה